Bild över Knektparken. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Bild över Knektparken. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Projekt Genomfört

Knektparken rustas upp

Gubbängen

Upprustning av Knektparken samt bygge av 100 studentbostäder i kvarteret Sicklingen 2, nära Gubbängens tunnelbanestation, genomfördes mellan 2018 och 2020.

Projektfakta

100 studentbostäder

Under hösten 2018 påbörjades arbetena med studentbostäderna. Projektet byggde 100 studentlägenheter i två byggnader nära tunnelbanan (huset Knekten, längs med Knektvägen och huset Maja längs med tunnelbanespåret).Husen hjälper till att sänka bullernivån i parken.Byggnaderna har bottenplan med öppen karaktär och används för studentbostädernas gemensamhetslokaler.

Knektparken rustades upp

Sommaren 2020 påbörjades upprustningen av Knektparken och var färdigställd under hösten/vintern 2020. I samband med att nya studentbostäder byggs intill Knektparken rustade staden upp parken. Parken är intim och omgärdas av byggnader. Utmaningen var att parken i framtiden ska upplevas offentlig och attraktiv intill Gubbängens centrum. Gestaltningen är ett svar på de förslag och synpunkter som kommit in från medborgarna i samband med att staden skickade ut en enkät. Ambitionen var att parken behåller sin ursprungliga utformning men med nya perennplanteringar längs med stråken. Nyplanterade träd och buskar med sprakande blomställningar och höstfärger skildrar nu årstiderna. Parken möblerades med en grillplats och flera tillgängliga bänkbord och ny belysning. Nya stråk anlades genom parken som motverkar slitage samtidigt som tryggheten ökar.

Byggherre

Ansvarig byggherre för uppförande av husen är Åke Sundvall Projekt AB och Utopia Arkitekter har ritat dem.

Läs mer om projektet på Åke Sundvall (extern)

Vill du veta mer?

Den här planen har vunnit laga kraft och är gällande. Du kan se projektets olika tidigare faser och ta del av handlingarna i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Bilder

Kvarteret Sicklingen
Knektparken och nya huset Maja
Nya kvarteret Sicklingen i Gubbängen
Kvarteret Sicklingen, fasadbild på nya huset Maja.
Bild över Knektparken. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Bild över Knektparken. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Visionsbild över nya husen Maja och Knekten i Gubbängen
Visionsbild över nya kvarteret Sicklingen i Gubbängen. Illustration / Utopia
Illustration över kvarter. Framträdande är två flervåningshus.
Nya huset Maja med 57 studentlägenheter. Illustration / Utopia
Nya huset Maja med 57 studentlägenheter. Illustration / Utopia

Områden i Farsta stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad