Bild över hur Knektparken kommer att bli. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Bild över hur Knektparken kommer att bli. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Projekt Genomfört

Knektparken rustas upp

Gubbängen

Upprustning av Knektparken samt plan för 100 studentbostäder i kvarteret Sicklingen 2, nära Gubbängens tunnelbanestation.

Projektfakta

Knektparken rustas upp

I samband med att nya studentbostäder byggs intill Knektparken ska den rustas upp. Parken är intim och omgärdas av byggnader. Utmaningen är att parken även i framtiden ska upplevas offentlig och attraktiv intill Gubbängens centrum. Gestaltningen är ett svar på de förslag och synpunkter som kommit in från medborgarna i samband med att staden skickade ut en enkät. Ambitionen är en park som behåller sin ursprungliga utformning men med nya perennplanteringar längs med stråken. Nyplanterade träd och buskar med sprakande blomställningar och höstfärger skildrar årstiderna. Parken möbleras med en grillplats och flera tillgängliga bänkbord och ny belysning. Nya stråk anläggs genom parken som motverkar slitage samtidigt som tryggheten ökar.

100 studentbostäder

Projektet bidrar med ett tillskott av 100, mycket efterfrågade, studentlägenheter i två byggnader nära tunnelbanan.

Huset Knekten längs med Knektvägen planeras bli fem till sju våningar och får en karaktäristisk fasad som ger ett modernt inslag i Gubbängen. Även huset Maja som planeras längs med tunnelbanespåret är fem till sju våningar högt och bidrar på så vis till att sänka bullernivån i parken. Tillsammans ramar de båda byggnaderna in parken.

Byggnaderna har bottenplan med öppen karaktär och används för studentbostädernas gemensamhetslokaler. Detta bidrar till att stadens vision med Promenadstadens intentioner, om ett rikt stadsliv och publika bottenvåningar, vilket i sin tur ger en ökad trygghet i området.

Byggherre

Ansvarig byggherre för uppförande av husen är Åke Sundvall Projekt AB, Utopia Arkitekter har ritat dem.

Stockholms stad genomför förbättringarna i parken.

Läs mer om projektet på Åke Sundvall (extern)

Tidplan

Under hösten 2018 påbörjades arbetena med studentbostäderna. Inflyttning skedde i början av sommaren 2020.

Sommaren 2020 påbörjades upprustningen av Knektparken och den beräknas vara färdigställd under hösten/vintern 2020.

Vill du veta mer?

Den här planen har vunnit laga kraft och är gällande. Du kan se projektets olika tidigare faser och ta del av handlingarna i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Kvarteret Sicklingen
Knektparken och nya huset Maja
Nya kvarteret Sicklingen i Gubbängen
Kvarteret Sicklingen, fasadbild på nya huset Maja.
Bild över hur Knektparken kommer att bli. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Bild över hur Knektparken kommer att bli. Arkitekt: Urbio, Marta Drapinska
Visionsbild över nya husen Maja och Knekten i Gubbängen
Visionsbild över nya kvarteret Sicklingen i Gubbängen. Illustration / Utopia
Illustration över kvarter. Framträdande är två flervåningshus.
Nya huset Maja med 57 studentlägenheter. Illustration / Utopia
Nya huset Maja med 57 studentlägenheter. Illustration / Utopia

Kontakt

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Områden i Farsta stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad