dcsimg
Entré till Järvabadet. Robert Petren AIX Arkitekter AB
Projekt Pågående

Nytt utomhusbad på Järvafältet

Kista

Stockholms stad bygger ett nytt utomhusbad på Järvafältet, Akalla 4:1, nära Eggeby gård. Badet kommer ha tre olika typer av bassänger som kan användas av allmänhet och för simskoleverksamhet. Järva utomhusbad invigs våren 2020.

Bildgalleri

Flygvy Järva utomhusbad
Flygvy Järva utomhusbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva utomhusbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Järva utomhusbad. Robert Petrén AIX Arkitekter AB
Visionsbild Järva utomhusbad. AIX Arkitekter AB
Visionsbild Järva utomhusbad. AIX Arkitekter AB

Projektfakta

Ett familjebad och undervisningsbad

Badet kommer ha tre bassänger, en större bassäng som är tvådelad med avskiljande vägg, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för mindre barn. Den stora tvådelade bassängen har olika djup, en grundare del och en del med djup för en traditionell 25-metersbassäng. Den grunda delen är utformad för de som inte är vattenvana eller som vill träna simning.

Vi bygger även ytor där det kommer finnas möjlighet att grilla eller ta med sig medhavd mat. I byggnaderna runt bassängerna kommer det finnas omklädningsrum för dam och herr, men även flexomklädningsrum så att alla besökare har möjlighet till omklädning och med full tillgänglighet för funktionsnedsatta. I byggnaden kommer det även finnas en kiosk, lokaler för personal samt utrymmen för teknik.

Simkunnighet är livsviktigt

Ett utomhusbad ökar möjligheterna för barn att lära sig simma. I Stockholms stad ska alla ha möjlighet att lära sig simma. Simkunnighet är också nödvändigt för att få ett fullständigt grundskolebetyg och möjlighet till fortsatta studier.

Badet kommer vara öppet för allmänhet och simskoleverksamheter under sommarmånaderna.

En naturnära och glädjefylld mötesplats

Det har länge funnits en efterfrågan på ett bad i Järvaområdet. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är idag de enda stadsdelarna som saknar tillgång till ett utomhusbad. Badet kommer att bidra till en naturnära och glädjefylld mötesplats för boende under sommarmånaderna.

Järvabadet ligger i Igelbäckens kulturreservat där det finns viktiga natur- och kulturvärden. Placeringen och utformningen av utomhusbadet följer de föreskrifter som finns för reservatet.

Tidplan

Järva utomhusbad invigs våren 2020.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen är antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pye Seaton

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Eric dos Santos

Enhetschef, idrottsförvaltningen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad