Kompensationsåtgärder på Järvafältet

Utsikt över Igelbäckens kulturreservat. Foto: Johan Pontén

Järvabadet ligger i ett kulturreservat och har byggts efter gällande regelverk och förutsättningar för reservatet. Eftersom badet tar upp en del av kulturreservatet kommer vi utföra så kallade kompensationsåtgärder.

Om projektet

Kompensationsåtgärder kommer att utföras i flera delar: 

  • Återplantering av ängsmark del av ytan mellan badet och grusvägen.
  • Sätta upp informationsskyltar på fältet.
  • Anlägga en groddamm vid Ärvingeträsk.
  • Plantera buskar/träd utmed del av Igelbäcken.

Återplanteringen av ängsmark har genomförts. Gräset och växterna behöver nu tid att rota sig och växa. 

I nästa steg anlägger vi en groddamm samt återplanterar träd utmed del av Igelbäcken. Arbetena beräknas bli klara under sommaren 2021.

Läs mer om Järvabadet

Uppdaterad