dcsimg
Planetskulptur sätts på plats i parken med en kranbil.
Lekskulpturen Jupiter anländer till parken våren 2017
Projekt Genomfört

Observatoriekullen förnyas

Vasastan

Parken rustas upp och utvecklas i enlighet med ett framtaget förnyelseprogram.

Projektfakta

Observatoriekullen är den sista synliga resten av Stockholmsåsen i innerstaden och har länge vårdats i stadsplaneringen. Den ingår i riksintressen Stockholm innerstad och är utpekad värdekärna av stadsmuseet. Projektets slutmål är att rusta upp och förnya övre delen av Observatorielunden, den så kallade Observatoriekullen, för att kunna möta kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och attraktivitet. Fokus ligger på förbättrad belysning, få bort otrygga undanskymda hörn och samtidigt lyfta fram parkens kvalitéer, historia och Observatoriet. Gångvägssystemet ska förbättras och mindre platser för lek och vistelser ska tillskapas. Nya skulpturer planeras liksom förbättrade möjligheter att ta del av utsikten. Parkens entréer från Drottninggatan ska förtydligas och parkens vegetation föryngras och säkras för framtiden.

Genomförda åtgärder

  • Nya sittbara terrasser
  • Utvecklade lekmiljöer
  • En ny spännande, snurrande planetskulptur
  • Förstärkt belysning
  • Förbättrade gångvägar och nya parkmöbler
  • Upprustade utsiktsplatse
  • Förbättrade gräsmattor och slänter
  • Nya träd och buskar
  • Förnyade entréer mot Drottninggatan
  • Ny skyltning 

Tidplan

Genomförandet sker etappvis 2016-2019.

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med trafikkontoret.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet samt sammanställningar av medborgardialoger.

Informationsaffisch planerade åtgärder_april 2018

Program Observatorielundens övre del 

Sammanfattning synpunkter maj 2015

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad