dcsimg
Projekt Pågående

Observatorielundens nedre del utvecklas

Vasastan

Flertalet åtgärder genomförs för en tryggare och trivsammare parkmiljö i anslutning till stadsbiblioteket.

Projektfakta

Observatorielunden är en av Stockholms mest värdefulla och välbesökta parker och är viktig inte bara för stadsdelsområdets invånare utan används flitigt även av besökare från andra delar av staden. Parken ritades på 1930-talet av arkitekt Gunnar Asplund som också ritade stadsbiblioteket. Biblioteket och parken är tätt sammankopplade. En ombyggnation av biblioteket planeras, därmed är det även viktigt att förnya delar av parken för att möta behovet av vackra, trygga och hållbara parker i stadens centrala delar.

Genomförda åtgärder

  • Nya boulebanor bakom Pressbyrån.
  • Ny stenkant runt dammen.
  • Bäckfåran har byggts om.
  • Betongmuren längs Sveavägen har renoverats.
  • Ny hundrastgård.
  • Den stora blomsterrabatten vid Pressbyrån har renoverats.
  • Nya parkmöbler.

Planerade åtgärder

  • Förnyad belysning som en trygghetsåtgärd.

Medborgardialog

Dialog med allmänheten är en viktig del av arbetet med att utveckla stadens offentliga platser och en dialogträff anordnades därför i Observatorielunden i maj 2018. En sammanställning av inkomna synpunkter finns längre ner på sidan.

Stockholms stad arbetar tillsammans med polisen för att skapa en trygg och trivsam miljö kring Observatorielunden, dammen och stadsbiblioteket. Ett nätverk med aktörer som på olika sätt arbetar i och kring Observatorielunden bildades under våren 2018 och leds av Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Tidplan

Åtgärderna genomförs 2016-2020.

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med Trafikkontoret.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad