Bild: Selander Ax Arkitekter AB
Fasader
Projekt Pågående

Ombyggnad av bostadshus på Tulegatan

Vasastaden

Om- och påbyggnad av befintligt flerbostadshus på Tulegatan i Vasastan.

Projektfakta

Befintligt bostadshus görs om

En ny plan för Vilan 24 och 25 möjliggör om- och påbyggnad av ett befintligt flerbostadshus. Om- och påbyggnaden utformas med indragen fasad för att minska den visuella påverkan på grannfastigheterna och från Vanadislunden. Planen bekräftar även pågående skolverksamhet i våning 2-4. För våning 2-4 tillåts även kontor och centrumverksamhet.

Tidplan

Planen vann laga kraft  2016 -06-22

Ägare

Brf Vanadislunden

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad