Projekt Planerat

Ombyggnad för ökad elförsörjning

Liljeholmen

Ellevios befintliga ställverk i Liljeholmen behöver utöka sin kapacitet för att möta ökat behov av elförsörjning av södra Stockholm. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flytt och utbyggnation av ställverket.

Projektfakta

Utbyggnad av ställverk i Liljeholmen

Ellevios befintliga ställverk i Liljeholmen behöver utöka sin kapacitet för att möta ökat behov av elförsörjning av södra Stockholm. Ställverkets yta behöver utökas. Detaljplanens syfte är att möjliggöra flytt och utbyggnad av befintligt ställverk. Syftet är också att anläggningen ska vara väl integrerad i en framtida stadsstruktur som utreds inom programmet för Södertäljevägen. 

Byggaktör

Ellevio

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober, 2022.
  • Samråd planeras i kvartal 3, 2023.
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 2, 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ronald Carter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad