tecknad karta där planområdet markerats med en röd ring
Ungefärligt planområde.
Projekt Planerat

Området vid Enskede IP utvecklas

Gamla Enskede

Området vid Enskede IP utvecklas med nya bostäder. Förslaget berör fastigheterna Länsmannen 1 och del av Enskede gård 1:1.

Projektfakta

250 lägenheter vid Enskede IP

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 250 lägenheter, varav 100 studentlägenheter. Dagens verksamheter; skola, idrott och butik kommer att finnas kvar i det nya förslaget.

Levande stadsmiljöer

Projektet stämmer väl med intentionerna i översiktsplanen att bygga i goda kollektivtrafiklägen och att skapa levande stadsmiljöer i stadens alla delar. Området har stor potential att bli en framtida mötesplats med bostäder, bättre service och fler torg och parker.

Markägare

Fastigheterna ägs av Stockholms stad. Familjebostäder AB är tomträttshavare inom Länsmannen 1.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad