dcsimg
Projekt Planerat

Överdäckning och nya bostäder i Örnsberg

Örnsberg

Vid Örnsbergs tunnelbanestation pågår ett projekt vid kvarteret Pincetten för att se över möjligheten att överdäcka spåren.

Projektfakta

En överdäckning av tunnelbaneperrongen skulle möjliggöra för cirka 230 nya bostäder, lokaler och en förskola. Bostäderna planeras bli både hyresrätter och bostadsrätter.

Området avgränsas i norr av Instrumentvägen och Junkergatan, i öst av Fågeltorget och i söder av Hägerstensvägen och gångstigen Pilgrimsvägen.

Tidplan

Markanvisning gjordes under sista kvartalet 2017 till byggaktören Hefab.

Ett program för hela området kommer att tas fram, arbetet med detta påbörjas preliminärt 2019.

Vision för projektet

Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Örnsberg blir tryggare och mer hållbart och attraktivt med plats för fler.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad