Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Parkeringsdäck blir bostäder i kvarteret Telemark 1 i Husby

Husby

Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras. I förslaget ingick två kvarter med bostäder i flerbostadshus som skulle ersätta parkeringsdäck i två våningar, ett före detta fritidshem och en tvättstuga vid Norgegatan och Nidarosgatan.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär att två parkeringsdäck rivs och ersätts av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar. Sammanlagt planeras för cirka 150-170 lägenheter.

Bebyggelsen består idag av två parkeringsdäck i två våningar samt ett före detta fritidshem och en tvättstuga, båda byggnaderna i ett plan.

Parkering löses i tre plan under de nya bostadshusens gårdar. En mekaniserad lösning som packar bilar på höjden föreslås för att få tillräckligt med platser.

Påbörjade detaljplaner

Planarbetet startade våren 2017. Planen utreds vidare och för tillfället finns ingen fastslagen tidplan.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad