dcsimg
Projekt Genomfört

Parkleken Nybygget i Gubbängsparken rustas upp

Gubbängen

Parkleken Nybygget i Gubbängsparken rustas upp.

Projektfakta

Vad?

I samband med planeringen av byggnation i kvarteret Cirkelvägen, Borrsvängen och Träklotsen har resurser avsatts för att rusta upp parkleken Nybygget. Ett första idéförslag finns med bland annat skatepark, dusch, utegym och konstgräsplan.


Vem?

Exploateringskontoret driver arbetet i nära samarbete med Farsta Stadsdelsförvaltning.


När?

Planerad byggstart sommar/höst 2016.
Klart sommaren 2017

Kontakt

Inger Åberg

Avdelningen Miljö och teknik, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad