Projekt Genomfört

Parkleken Nybygget i Gubbängsparken rustas upp

Gubbängen

Parkleken Nybygget i Gubbängsparken rustades upp 2016–2017.

Projektfakta

Nya möjligheter för lek

Parkleken Nybygget har utrustats med nya lekredskap, nya ytor för lek, skatepark, konstgräsplan och dusch med mera.

Upprustningen gjordes i samband med planeringen av byggnation i kvarteret Cirkelvägen, Borrsvängen och Träklotsen.

Staden drev projektet

Exploateringskontoret drev arbetet i nära samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.

Upprustningen var klar 2017

Parkleken rustades upp mellan sommaren 2016 och sommaren 2017.

Kontakt

Inger Åberg

Avdelningen Miljö och teknik, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad