dcsimg
Projekt Planerat

Örby slottspark renoveras

Örby slott

Plaskdammen i Örby slottspark renoverades under 2020. Bassängen har försetts med sittgradänger som underlättar uppsikt av badande barn. Renoveringen i parken fortsätter. Nu förbättrar vi belysningen och rustar upp grusgångarna.

Projektfakta

Upprustning av plaskdammen

  • Under 2017 genomförde staden en upprustning av plaskdammens teknikrum som styr reningsanläggningen och nu fortsätter upprustningen av vattenbassängen.
  • Under 2019-2020 upprustades plaskdammen. Bassängen fick flera munstycken för insprutning av vatten och två brunnar för att öka vattenomsättningen. Parallellt utrustades bassängen med sittgradänger och trappor som leder bort regnvatten samtidigt som det ökar tillgängligheten.

Plaskdammen

Bassängen i plaskdammen har försetts med sittgradänger som underlättar uppsikt av badande barn. Trapporna som leder ned i bassängen har utrustats med ledstänger. Intill plaskdammen finns uteduschar och stora grönytor för lek. Under sommaren är bassängen fylld med vatten.

Om Örby slottspark

Plaskdammen är en del av Örby slotts barockträdgård med anor från sent 1600-tal.

Örby slottspark

Kontakt

Eva Wretling

Parkintendent, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Uppdaterad