dcsimg
Projekt Planerat

Plaskdammen i Örby slottspark renoveras

Örby slott

Nuvarande plaskdamm renoveras för bättre vattenomsättning och vattenkvalitet. Slänterna runt dammen förses med sittgradänger. Den nya plaskdammen beräknas vara klar till badsäsongen 2020.

Projektfakta

Plaskdammens bassäng rustas upp

Plaskdammen förses med en kant runt om bassängen samt en ränna som leder bort dagvatten. Dammen får även gjutna sittgradänger och trappor som hindrar regnvatten att rinna ned i badvattnet. Denna konstruktion innebär samtidigt att det blir fler sittplatser som underlättar uppsikt av badande barn. Trapporna som leder ned i bassängen utrustas med ledstänger.

Plaskdammen får fler munstycken för insprutning av vatten och två brunnar för att öka vattenomsättningen. Upphöjningen i mitten av dammen tas bort eftersom konstruktionen försämrar vattenkvalitén.

I möjligaste mån ska den nya plaskdammen förses med nytt bottenmaterial som smälter in i parkens kulturhistoriska miljö. Förslaget är att bassängbotten byts till terrazzo som är en konststen av cement, som blandas upp med krossade stensorter som exempelvis marmor, granit och kvarts.

Ska lösa driftstörningarna som plaskdammen haft

Befintlig plaskdamm har haft driftstörningar och det har varit problem med vattenkvalitén. Under 2017 genomförde staden en upprustning av plaskdammens teknikrum som styr reningsanläggningen och nu fortsätter upprustningen av vattenbassängen.

Tidplan

Den nya plaskdammen beräknas vara klar till badsäsongen 2020.

Staden rustar upp plaskdammen

Staden rustar upp plaskdammen tillsammans med entreprenör.

Om plaskdammen

Bassängen är fylld med vatten under sommaren. Plaskdammen är en del av Örby slotts barockträdgård med anor från sent 1600-tal.

Kontakt

Eva Wretling

Parkintendent, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Uppdaterad