dcsimg
Polishusparken. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Polishusparken rustas upp

Kungsholmen

Polishusparken på östra Kungsholmen ska rustas upp. Ett program som anger inriktning för upprustningen ska tas fram under 2020.

Projektfakta

Polishusparken ligger mellan Rådhuset och Polishuset på Kungsholmens östra del. Parken uppfördes som en tidstypisk symmetrisk parkanläggning i samband med byggnationen av polishuset under tidigt 1900-tal. I parken finns många olika trädarter samt öppna gräsytor, perennplanteringar och ett centralt promenadstråk.

För att parken även i framtiden ska kunna fortsätta vara en plats för rekreation och med ett rikt trädbestånd behöver parken rustas upp. Vi påbörjar nu därför arbetet med att ta fram ett program för parken tillsammans med en trädplan för parkens träd och övriga vegetation. Programmet kommer ange en inriktning för kommande upprustning.

Tyck till 

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett program för upprustning är att ta in synpunkter från närboende, verksamheter och övriga parkbesökare. Under tiden 1 juni till 26 juni 2020 fanns det möjlighet att tycka till om parken via en enkät. Sammanlagt 227 enkätsvar kom in.

En sammanställning av enkätsvaren kommer publiceras på denna webbplats under hösten 2020. Synpunkterna som kommit in blir ett av flera viktiga underlag till arbetet med att ta fram ett förslag till upprustning av parken. I det fortsatta arbetet kommer vi behöva prioritera och göra avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter.

Tidplan

Program för upprustning tas fram under 2020 och kommer därefter beslutas i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Under 2021 planerar vi att projektera, vilket betyder att vi tar fram tekniska dokument för att under 2022 kunna starta genomförandet. Målet är att upprustningen ska bli klar under hösten 2022. 

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad