dcsimg
Skiss med parhus i två våningar.
Projekt Planerat

Radhus i Hässelby villastad

Hässelby villastad

Förslaget gör det möjligt att bygga sex rad eller parhus i form av bostadsrätt. Fastigheten som berörs heter Kornfibblan 8 och ligger i Backlura.

Projektfakta

Sex rad/parhus på tomt i Backlura

Förslaget gör det möjligt att bygga sex radhus eller parhus på fastigheten Kornfibblan 8. Idag finns en fristående villa på tomten, den kommer att rivas.

Rad/parhusen kommer att vara två våningar och byggas som bostadsrätter.

Stadsutveckling i Hässelby villastad

Förslaget stämmer väl med översiktsplanens skrivning om ett mer effektivt utnyttjande av marken samt möjligheter till stadsutveckling i stadsdelen.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet: 11 oktober 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: tredje kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2019

Markägare

Fastigheten Kornfibblan 8 är i privat ägo.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad