Vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder.
Perspektiv 2: vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Bild: ETTELVA
Projekt Pågående

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

13 radhus och 6 parhus kring en kvartersgata i hörnet av Stortorpsvägen och Branta backen i Larsboda

Projektfakta

Radhus och parhus

19 bostäder ska byggas som radhus och parhus på del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. 

Den nya bebyggelsen ska upplevas som en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen ges en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförs i huvudsak i trä.

Tidplan

  • Granskning: 31 oktober till 28 november 2018
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden 14 februari 2019
  • Laga kraft: 2019-10-04
  • Arbete med busshållplats och gångbana klart sommaren 2020
  • Byggstart av bostäder mars 2021
  • Inflyttning andra kvartalet 2022

Byggaktör

Exploateringskontoret har utfört ledningsarbeten och byggt om busshållplats. Ett övergångsställe har tagits bort och trottoaren på den södra har rätas ut och breddats framför bostäderna. Arbetet färdigställdes sommaren 2020.

Besqab AB bygger ut kvartersmarken som består av 19 radhus/parhus samt en kvartersgata med start i mars 2021.

Besqabs webbplats för projektet 

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Fernando Nogueira

Projektledare, Besqab

Uppdaterad