dcsimg
Perspektiv 2: vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Bild: ETTELVA
Projekt Planerat

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

Planen möjliggör uppförande av radhus och ordnade kring en kvartersgata.

Projektfakta

Vad?

19 bostäder planeras som radhus och parhus på del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. Syftet är att möjliggöra uppförande av radhus och villor ordnade kring en kvartersgata.  

Den nya bebyggelsen ska upplevas som en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen ges en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförs i huvudsak i trä.

Tidplan

  • Granskning: 31 oktober till 28 november 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019 

Vem?

Exploateringsnämnden anvisade 2011 mark för bostäder inom Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen till Besqab AB. Markanvisningen gällde först ca 35-40 lägenheter men har sedan minskat på grund av platsens begränsningar avseende strandskydd, naturvärden och topografi. Utifrån en bedömning bör en rimlig exploatering vara ca 16-21 bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Rebecka Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad