dcsimg
Perspektiv 2: vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Bild: ETTELVA
Projekt Pågående

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

13 radhus och 6 parhus kring en kvartersgata i hörnet av Stortorpsvägen och Branta backen i Larsboda

Projektfakta

Vad?

19 bostäder ska byggas som radhus och parhus på del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen.

Den nya bebyggelsen ska upplevas som en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen ges en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförs i huvudsak i trä.

Tidplan

  • Granskning: 31 oktober till 28 november 2018
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden 14 februari 2019
  • Laga kraft: 2019-10-04.
    Mark- och miljödomstolen avslår överklagande. Länsstyrelsens beteckning: 40411-9195-2019

Vem?

Besqab AB bygger ut kvartersmarken som består av 19 radhus/parhus samt en kvartersgata. Exploateringskontoret flyttar en busshållplats, breddar gångbanan framför den nya bebyggelsen samt flyttar ett övergångsställe.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Cecilia Rydell

Besqab

Konsult

Uppdaterad