dcsimg
Perspektiv 2: vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Bild: ETTELVA
Projekt Pågående

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

13 radhus och 6 parhus kring en kvartersgata i hörnet av Stortorpsvägen och Branta backen i Larsboda

Projektfakta

Radhus och parhus

19 bostäder ska byggas som radhus och parhus på del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen.

Den nya bebyggelsen ska upplevas som en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen ges en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförs i huvudsak i trä.

Tidplan

  • Granskning: 31 oktober till 28 november 2018
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden 14 februari 2019
  • Laga kraft: 2019-10-04
  • Arbete med busshållplats och gångbana startar i mitten av april och beräknas vara klart i juli 2020
  • Byggstart årsskiftet 2020/2021

Byggaktör

Exploateringskontoret bygger om gaturummet och utför ledningsarbeten som förberedelse för bostadsbyggandet. Busshållplatserna samordnas till en timglashållplats, ett övergångsställe tas bort och trottoaren på den södra sidan rätas ut och breddas framför bostäderna.

Besqab AB bygger ut kvartersmarken som består av 19 radhus/parhus samt en kvartersgata.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Fernando Nogueira

Projektledare, Besqab

Uppdaterad