Vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder.
Perspektiv 2: vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Bild: ETTELVA
Projekt Genomfört

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

13 radhus och 6 parhus kring en kvartersgata i hörnet av Stortorpsvägen och Branta backen i Larsboda har färdigställts.

Projektfakta

Radhus och parhus

19 bostäder har färdigställts i form av radhus och parhus på en del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. 

Den nya bebyggelsen är en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen har getts en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförts i huvudsak i trä.

Tidplan

  • Granskning – 31 oktober till 28 november 2018
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden –14 februari 2019
  • Laga kraft – 04 oktober 2019
  • Arbete med busshållplats och gångbana – klart sommaren 2020
  • Byggstart av bostäder – mars 2021
  • Inflyttning skedde under andra kvartalet 2022

Byggaktör

Besqab AB 

Besqabs webbplats för projektet

Stockholms stad har utfört ledningsarbeten och byggt om en busshållplats. Ett övergångsställe har tagits bort och trottoaren på den södra sidan har rätats ut och breddats framför bostäderna. Arbetet färdigställdes under sommaren 2020.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och planarbetet som skett.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad