dcsimg
Perspektiv 2: vy vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Bild: ETTELVA
Projekt Planerat

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

Planen möjliggör uppförande av radhus och ordnade kring en kvartersgata.

Projektfakta

Vad?

19 bostäder planeras som radhus och parhus på del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. Syftet är att möjliggöra uppförande av radhus och villor ordnade kring en kvartersgata.  

Den nya bebyggelsen ska upplevas som en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen ges en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförs i huvudsak i trä.

Tidplan

  • Granskning: 31 oktober till 28 november 2018
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden 14 februari 2019
  • Laga kraft: Överklagad

Vem?

Besqab AB bygger ut kvartersmarken som består av 19 radhus/parhus samt en kvartersgata. Exploateringskontoret flyttar en busshållplats, breddar gångbanan framför den nya bebyggelsen samt flyttar ett övergångsställe.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Mats Johansson

byggprojektledare, exploateringskontoret

Cecilia Rydell

Besqab

Konsult

Uppdaterad