Illustration av kommande radhus.
Illustration / Engstrand och Speek arkitekter AB
Projekt Genomfört

Radhus vid Perstorpsvägen

Sköndal

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen har byggts i del av fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarter Mandelbrödet.

Projektfakta

19 radhus på plats

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen har byggts. Radhusbebyggelsen ska vara ett kvalitativt tillskott till områdets omgivande arkitektur som är värd att bevara. Husen placeras så att en allmän rekreativ yta sparas i mitten av området. Stockholms stad har byggt och förbättrat de allmänna utrymmena. Bland annat har en ny lokalgata byggts och en lekplats utvecklats och förbättrats.

Byggaktör

Viktor Hanson AB

Vill du veta mer?

Den här planen har vunnit laga kraft och är gällande.Du kan se projektets olika tidigare faser och ta del av handlingarna i Bygg- och plantjänsten.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad