Illustration av kommande radhus.
Illustration / Engstrand och Speek arkitekter AB
Projekt Genomfört

Radhus vid Perstorpsvägen

Sköndal

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen har byggts i del av fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarter Mandelbrödet.

Projektfakta

Vad?

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen. Radhusbebyggelsen ska vara ett kvalitativt tillskott till områdets omgivande arkitektur som är värd att bevara. Bebyggelsens utformning och rytm varieras för att upplevas som spännande längs Perstorpsvägen. Husen placeras så att en allmän rekreativ yta sparas i mitten av området. Lekplatsen i områdets norra del uppgraderas för att bli mer inbjudande och gångvägar dras för att tillgängliggöra planområdet för områdets boende.

Byggherre

Ansvarig byggherre för radhusen är Viktor Hanson AB. Stockholms stad bygger och förbättrar i de allmänna utrymmena. Bland annat byggs en ny lokalgata och en lekplats utvecklas och förbättras.

Byggaktör: viktorhanson.se

Tidplan

Byggstart: Vår 2018
Inflyttning: Sommar 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad