Rinkebystråket 3D-skiss
Rinkebystråket 3D-skiss. Källa: wec360°
Projekt Genomfört

Rinkebystråket förnyas

Med Rinkebystråket skapas ett nytt och mångsidigt handelsstråk. Det som idag är Rinkebys infartsgata med buss och biltrafik omvandlas med trottoarer, träd, planteringar, småbutiker och restauranger till en levande och trafiksäker stadsmiljö där människor kan leva och umgås.

Projektfakta

Varför?

I Vision Järva 2030 beskrivs att kopplingen mellan intilliggande stadsdelar ska förstärkas. Rinkebystråket går rakt genom hela stadsdelen. Här stannar flera busslinjer och många människor rör sig längs gång- och cykelvägarna längs gatan eller över de korsande gångbroarna. Det är en central och betydelsefull gata i stadsdelen, men också en gata där människor ofta bara passerat.

Rinkebystråket utvecklas nu - från Rinkeby Torg ner till E18 - till en levande stadsmiljö med butiker och mötesplatser där gående, fordon och cyklister samsas i en trafiksäker miljö.

Vad?

Paviljonger för handel, kultur, nöjen och lokalt småföretagande byggs på båda sidor om gatan. Paviljongerna varierar mellan en till två våningar, vilket bidrar till att göra gatan mer levande. Generösa trottoarer möjliggör uteserveringar.

Gångbroarna över Rinkebystråket är kvar på samma platser som tidigare men byts ut mot nya något högre broar.

Vem?

Familjebostäder och Stockholms stad.

När?

Byggstart skedde 2013. Det nya Rinkebystråket blev klart hösten 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Rinkebystråket, källa: Sweco
Rinkebystråket, källa: Sweco
Rinkebystråket
Rinkebystråket, källa: Sweco
Invigning av gångbro
Invigning av gångbro, augusti 2015

Kontakt

Lena Berg

Byggprojektledare

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad