Projekt Pågående

Rosendals park rustas upp

Södermalm

Parken i kvarteret Rosendal på Södermalm är sliten och i behov av att förbättras. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Parken kommer få nytt utseende

Parken kommer att få ett helt nytt utseende med:

  • En ram av planteringar
  • En yta för samvaro
  • En klätterställning
  • Och en stor yta med vattenlek

Ytan kommer också kunna användas för spring och lek. 

  • Alla växtbäddar kommer byggas, så att de även kan ta emot dagvatten, speciellt vid skyfall.
  • Skulpturerna Carlo´s bänk och De första stegen kommer att tas bort under upprustningen och sättas tillbaka när allt är klart.

Mer information om parken och kvarteret Rosendal

Aktuellt

I samband med upprustningen av parken i kvarteret Rosendal mindre har vi hittat fornlämningar. En arkeologiska utgrävning har därför gjorts i parken och blev klar hösten 2020. Parkupprustningen återupptogs våren 2021.

I utgrävningarna har man bland annat hittat rester från en 1600-talsträdgård med fröer som fortfarande går att identifiera. Läs mer om de arkeologiska fynden hos Arkeologerna.

Spikklubba, lungrot och fiskmålla, Arkeologernas webbplats

Tidplan

Upprustningen planeras att vara klar hösten 2021.

Aktörer

  • Landskapsarkitekt: Land Arkitektur AB
  • Entreprenör: Bygg & Miljö Stockholm AB
  • Byggledning: Rockstore Engineering AB

Kontakt

Södermalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 12000.
E-post: funktion.stadsmiljo.soder@stockholm.se

Uppdaterad