Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Projekt Genomfört

Nytt stadskvarter vid Rosenlundsparken

Södermalm

Vid Rosenlundsparken har ett nytt stadskvarter byggts med nya bostäder, verksamhetslokaler och en trivsammare mer tillgänglig park.

Projektfakta

Nya bostäder och en mer tillgänglig park

För att möta nya förväntningar i ett växande Stockholm har ett nytt stadskvarter byggts vid Rosenlundsparken. De nya kvarteren har bostadshus med entréer och lokaler i gatuplan vilket bidrar till mer liv och rörelse och ökad känsla av trygghet. Stockholmshem har byggt två hus, Kvartershuset och Parkhuset, med cirka 129 hyresrättslägenheter och en förskola. JM har byggt två hus med cirka 90 bostadsrättslägenheter. Bebyggelsen är ordnad som ett större stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Två nya lokalgator har byggts, Bjällbogatan norr om det nya bostadskvarteret och Tidelius gränd på den södra sidan. 

I samband med att de nya bostäderna byggdes rustades Rosenlundsparken upp. Parken kompletterades och förnyades för att öka möjligheten till lek och vidga de öppna gräsytorna. Den gamla lekplatsen ersattes av en ny där den övre delen anpassas för yngre barn i förskoleklass och den nedre delen riktar sig till äldre barn. Gångvägar till och från lekplatsen är separerade från det starkt trafikerade cykelstråket.

Byggaktörer

Stockholmshem bygger hyresrätter och JM bostadsrätterna i projektet.

Tidplan

  • Byggnation av bostadshusen startade våren 2017.
  • Upprustningen av parken startade i april 2019.
  • Inflyttning i JMs hus skedde under våren 2019.
  • Den nya lekplatsen öppnades i maj 2020.
  • Stockholmshems hus stod klara för inflyttning under hösten 2021.

Bildgalleri

Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad