Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Projekt Pågående

Nytt stadskvarter vid Rosenlundsparken

Södermalm

Vid Rosenlundsparken växer ett nytt stadskvarter fram med nya bostäder, verksamhetslokaler och en trivsammare mer tillgänglig park.

Projektfakta

Nya bostäder och en mer tillgänglig park

För att möta nya förväntningar i ett växande Stockholm byggs ett nytt stadskvarter i Rosenlundsparken. De nya kvarteren får bostadshus med entréer och lokaler i gatuplan vilket bidrar till mer liv och rörelse och ökad känsla av trygghet. I den västra delen av Rosenlundsparken byggs cirka 219 bostäder i flerbostadshus och en förskola med fem avdelningar. Stockholmshem bygger cirka 129 hyresrättslägenheter och JM bygger cirka 90 bostadsrättslägenheter. Bebyggelsen är ordnad som ett större stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Två nya lokalgator anläggs också, Bjällbogatan norr om det nya bostadskvarteret och Tidelius gränd på den södra sidan. 

I samband med att bostadskvarteret byggs ska delar av Rosenlundsparken kompletteras och förnyas. Syftet med upprustningen av parken är att öka möjligheten till lek och vidga de öppna gräsytorna. Den befintliga lekplatsen ersätts av en ny där den övre delen anpassas för yngre barn i förskoleklass och den nedre delen riktar sig till äldre barn. Gångvägar till och från lekplatsen är separerade från det starkt trafikerade cykelstråket. Läs mer om upprustningen av Rosenlundsparken i parkprogrammet nedan.

Parkprogram för upprustning av Rosenlundsparken

Byggaktörer

Stockholmshem bygger projektets hyresrätter och JM bostadsrätterna.

Tidplan

  • Byggnation av bostadshusen startade våren 2017.
  • Upprustningen av parken startade i april 2019.
  • Inflyttning i JMs hus skedde under våren 2019.
  • Den nya lekplatsen öppnades i maj 2020.
  • Stockholmshems hus beräknas stå klara för inflyttning från hösten 2021.

Informationsblad

Information till boende, april 2020 

Information till boende, december 2018

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson

Kontakt

Information och frågor om Rosenlundsparken

Jan-Åke Wård

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Michael Landberg

Projektledare, Stockholmshem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad