Cyklister på Runda vägen
Runda vägen
Projekt Genomfört

Runda vägen anpassas för cykeltrafik

Alvik

Cykelstråket mellan Stora Essingen och Alvik har kompletterats genom att Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen anpassades för cykeltrafik.

Projektfakta

Nytt dubbelriktat cykelstråk och tydligare  skyltning

För att göra om Runda vägen mellan Terrassvägen och Ekstigen till cykelstråk så har följande arbeten utförts:

  • Gatan har reglerats så att dubbelriktad cykeltrafik tillåts på sträckan mellan Terrassvägen och Ekstigen
  • P-platser mellan Terrassvägen och Ekstigen på Runda vägen har tagits bort (se karta)
  • Tydligare skyltning för cyklister har satts upp
  • Avgränsade områden målades så att cyklisterna inte kommer för nära villornas in- och utfarter
  • Åtgärder vid korsning mot Ekstigen för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet har utförts

Vi vill göra det lättare och säkrare att cykla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla.

Cykelstråket blev klart 2015

Projektet som genomfördes av Stockholms stad var klart juli 2015.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad