Projekt Genomfört

Fyra flerbostadshus vid Björksätravägen

Sätra

Vid korsningen Björksätravägen och Sätragårdsvägen har fyra flerbostadshus byggts med sammanlagt 64 bostäder.

Projektfakta

64 lägenheter i flerbostadshus

Vid korsningen Björksätravägen och Sätragårdsvägen i Sätra har fyra nya punkthus byggts med sammanlagt 64 nya lägenheter. Byggnaderna har en smal lägre del på fyra våningar mot Björksätravägen och en högre del på sex våningar mot Sätraskogens naturreservat. Den högre delens översta våning inrymmer endast förråd och tekniska installationer. Bostadsgårdarna har byggts med inspiration av koloniområdens intimitet och småskalighet. Odlingslotter med odlingsbäddar, fruktträd, bärbuskar och växthus planeras. Cykel- och bilparkering kommer att erbjudas i marknivå för boende.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 1 november-13 december 2016.
  • Granskning skedde kvartal 1 2017.
  • Beslut i Stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 2 2017.
  • Planen vann laga kraft den 21 november 2017.
  • Byggstart oktober 2020.

Byggaktör

Bonava är byggherre.

Mer information om projekt Aronia finns på Bonavas webbplats.
bonava.se/bostad/stockholm/satra/aronia

Bilder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad