dcsimg
Flygfoto över bebyggelse och naturområde. Nybyggnation inritad på bilden.
Vändplanen och byggnader inplacerade i naturmiljön.
Projekt Pågående

Seniorbostäder i Liseberg

Liseberg

I kvarteret Julpsalmen, Västberga 1:1, i Liseberg/Östberga byggs 140 hyreslägenheter med seniorbostäder i Blomsterfondens koncept för trygghetsboende.

Projektfakta

De nybyggda lägenheterna är fördelade på fem punkthus på sex till åtta våningar. Annebodavägen förlängs och får ett nytt avslut kring vilket bebyggelsen placeras.

Webbplats för Blomsterfondens boende i Liseberg

Avslutande arbeten hösten 2017

Detaljplanen var på samråd 2013-2014 och vann laga kraft 5 december 2014. I november 2015 startade markarbeten för den nya gatan och i december 2015 startade bygget av de nya husen. Den nya gatan var klar hösten 2016. När husen var klara, under hösten 2017, färdigställde Stockholms stad gatan. 

Stockholms stad tillsammans med byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med stadsdelsförvaltningen i Älvsjö och Enskede/Årsta/Vantör, arbetade tillsammans med att utveckla området.

Blomsterfonden är byggaktör och Einar Mattson är Blomsterfondens entreprenör. Blomsterfonden har anlitat Ebab som fastighetsutvecklare.

Fler bostäder i attraktivt område

Stockholm växer och staden behöver planera för nya bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser. Projektet bidrar till fler bostäder i ett attraktivt område.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Thomas Järlö

Byggherre

Christel Jansson

Blomsterfonden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad