MAF/Tengbom arkitekter
Bild: MAF/Tengbom arkitekter
Projekt Planerat

Seniorbostäder och arbetsplatser i Rågsved centrum

I Rågsved centrum planeras nya lokaler för stadsdelsförvaltningen och nya seniorbostäder. Planförslaget är på samråd i september och oktober 2023.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Staden planerar nya seniorbostäder och kontorslokaler med 400-500 arbetsplatser för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning vid Rågsved centrum. Syfte med planen är bland annat att möjliggöra ett ökat antal arbetsplatser, ökat serviceut­bud, och ökad trygghet i Rågsved.

I byggnaderna finns idag bland annat serviceboende, seniorbostäder och ett medborgarkontor. Med den föreslagna ombyggnaden försvinner serviceboendet och en del av de nuvarande seniorbostäderna, men det föreslås byggas ännu fler nya seniorbostäder, totalt blir det möjligt med 103 seniorbostäder i framtiden. Medborgarkontoret föreslås få en ny placering mot Rågsvedsslingan. 

I förslaget ingår även att byggnaderna görs mer öppna genom fler entréer och fönster, och att det skapas möjlighet för fler verksamheter än idag i bottenvåningen. Det planeras också att göra det mer grönt, bättre för gångtrafikanter och motverka olovlig körning längs Rågsvedsslingan. I en föreslagen utbyggnad mot Rågsvedsslingan finns möjlighet för ett vaktmästeri eller ett cykelrum.

Tidplan

Samråd: 19 september - 16 oktober 2023
Granskning: Mars - april 2024
Antagande: Augusti 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bild: MAF/Tengbom arkitekter
Vy över tillkommande bebyggelse mot Rågsvedsslingan. Närmast i bild syns ny tillbyggnad för exempelvis vaktmästeri eller cykelrum. Bild: MAF/Tengbom arkitekter
Ungefärligt område för planen markerat i rosa.
Ungefärligt område för planen markerat i rosa.

Kontakt

Anna Ridder

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad