Karta över Stureby. Aktuellt planområde utmed Sågverksgatan markeras med rosa i kartan. Planområdet har två delområden mellan Kubikensborgsvägen och Bandhagsvägen på Sågverksgatans västra sida.
Ungefärligt planområde markeras med rosa på kartan.
Projekt Planerat

Seniorbostäder utmed Sågverksgatan

Stureby

Förslaget ska möjliggöra 40-60 bostäder längs med Sågverksgatans södra sida i Stureby. Fastigheter som berörs är del av fastigheten Örby 4:1, Stureby 1:7 och Stureby 1:1.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att möjliggöra cirka 40-60 stycken seniorbostäder på två platser längs med Sågverksgatans södra sida i Stureby samt justera bredden på delar av Sågverksgatans östra sida. Planområdet ligger cirka 200-650 meter från tunnelbanestationen i Stureby.

I översiktsplanen beskrivs Stureby centrum som ett litet lokalt centrum med möjlighet att kunna stärkas. Stadsutvecklingsmöjligheterna är huvudsakligen geografiskt kopplade till tunnelbanan. 

Planområde

Det aktuella planområdet ligger strax väster om Stureby tunnelbanestation i stadsdelen Stureby och berör del av fastigheten Örby 4:1, Stureby 1:7 och Stureby 1:1. Planområdet är uppdelat i två områden om totalt cirka 0,7 hektar.

Tidplan

  • Samråd preliminärt, december 2021
  • Granskning preliminärt, juni 2022
  • Antagande preliminärt, december 2022

Byggaktör

Sveafastigheter

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar i ärendet och följa planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad