Projekt Planerat

Sickla Park rustas upp

Lekplatsen i Sickla park är i behov av upprustning då den under många år varit en populär park att besöka för angränsande skolor och boende i närområdet. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av lekplatsen.

Parkens karaktäristiska struktur bevaras

När lekplatsen rustas upp föreslås att den befintliga strukturen med de ovalformade lekytorna bevaras.

  • Lekplatsen organiseras fortsatt utifrån de karaktäristiska ovalformade rummen. De ovala murarna bevaras och utgör även i fortsättningen lekplatsens ryggrad.
  • Lekfunktioner ses över när sliten utrustning och markmaterial byts ut.
  • Bolleken flyttas från den centrala ytan till ena sidan av parken.
  • En ny lekyta föreslås i naturmarken.
  • Nya sittytor och samlingsplatser i form av trädäck skapar nya vistelsemöjligheter för större och mindre sällskap.

Tidigare under 2020 revs delar av lekplatsen som var så slitna att de bedömdes vara farliga. Lekplatsen återställdes sedan provisoriskt för att kunna användas fram till att upprustningen startar.

Illustrationsplan för Sickla park (pdf, 7MB, nytt fönster)

Tidplan

Våren 2021: Projektering av bygghandlingar inför upprustningen.

Hösten 2021: Kommer en första etapp av upprustningen att utföras.

Våren 2022: Utförs andra och sista etappen av upprustningen.

Aktörer

Landskapsarkitekt: AJ Landskap AB.

Kontakt

Södermalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 120 00.
E-post: funktion.stadsmiljo.soder@stockholm.se

Uppdaterad