Projekt Planerat

Sickla Park rustas upp

Lekplatsen i Sickla park är i behov av upprustning då den under många år varit en populär park att besöka för angränsande skolor och boende i närområdet. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av lekplatsen.

Parkens karaktäristiska struktur bevaras

När lekplatsen rustas upp föreslås att den befintliga strukturen med de ovalformade lekytorna bevaras.

  • Lekplatsen organiseras fortsatt utifrån de karaktäristiska ovalformade rummen. De ovala murarna bevaras och utgör även i fortsättningen lekplatsens ryggrad.
  • Lekfunktioner ses över när sliten utrustning och markmaterial byts ut.
  • Bolleken flyttas från den centrala ytan till ena sidan av parken.
  • En ny lekyta föreslås i naturmarken.
  • Nya sittytor och samlingsplatser i form av trädäck skapar nya vistelsemöjligheter för större och mindre sällskap.

Tidigare under 2020 revs delar av lekplatsen som var så slitna att de bedömdes vara farliga. Lekplatsen återställdes sedan provisoriskt för att kunna användas fram till att upprustningen startar.

Illustrationsplan för Sickla park (pdf, 7MB, nytt fönster)

Tidplan

Hösten 2020: Program för upprustningen fram.

Hösten-vintern 2020/2021: Projektering av bygghandlingar inför upprustningen.

Våren 2021: Upprustningen påbörjas och väntas stå klar till sommaren 2021.

Digitalt samråd

Från 16 oktober och till och med den 23 oktober är du välkommen att lämna in synpunkter på förslaget.

Mejla till oss: funktion.stadsmiljo.soder@stockholm.se

Skicka post till oss: Södermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmiljöavdelningen,Medborgarplatsen 25,Box 4270, 102 66 Stockholm

Aktörer

Landskapsarkitekt: AJ Landskap AB.

Kontakt

Södermalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 120 00.
E-post: funktion.stadsmiljo.soder@stockholm.se

Uppdaterad