Projekt Planerat

Sickla Park rustas upp

Lekplatsen i Sickla park är i behov av upprustning då den under många år varit en populär park att besöka för angränsande skolor och boende i närområdet. Södermalms stadsdelsförvaltning kommer därför att rusta parken under vintern och våren 2022.

Parkens karaktäristiska struktur bevaras

När lekplatsen rustas kommer den befintliga strukturen med de ovalformade lekytorna bevaras.

  • Lekplatsen organiseras fortsatt utifrån de karaktäristiska ovalformade rummen. De ovala murarna bevaras och utgör även i fortsättningen lekplatsens ryggrad.
  • Lekfunktioner ses över när sliten utrustning och markmaterial byts ut.
  • Bolleken flyttas från den centrala ytan till ena sidan av parken.
  • En ny lekyta med gungor anläggs i naturmarken.
  • Nya sittytor och samlingsplatser i form av trädäck skapar nya vistelsemöjligheter för större och mindre sällskap.

Under 2020 revs delar av lekplatsen som var så slitna att de bedömdes vara farliga. Lekplatsen återställdes sedan provisoriskt för att kunna användas fram till upprustningen.

Tidplan

December 2021 – Januari 2022: Kommer en första etapp av upprustningen att utföras. Den genomförs i de östra delarna av lekplatsen.

Våren 2022: Utförs den andra och sista etappen av upprustningen. Den genomförs på de centrala och västra delarna av lekplatsen.

Aktörer

Entreprenör: Orca Entreprenad AB

Kontakt

Södermalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 120 00.
E-post: funktion.stadsmiljo.soder@stockholm.se

Uppdaterad