Gårdsbild illustrerad av Max Arkitekter
Projekt Pågående

Sjöviksskolan byggs i Årstadal

Liljeholmen

Just nu bygger SISAB Sjöviksskolan i Årstadal. Skolan kommer att ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Projektfakta

Ny skola i Årstadal

Just nu bygger SISAB Sjöviksskolan vid Årsta Skogsväg i Årstadal. Skolan ska ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Ökat behov av skolplatser i området

I Liljeholmen-Årstadal pågår en omfattande nybyggnation av bostäder vilket innebär en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern. Den nya skolan kommer att ha plats för runt 1200 elever.

Arbetet pågår till 2020

Produktionen började hösten 2016. Planen är att skolan ska stå färdig inför skolstarten hösten 2019 för årskurserna F till 3. År 2020 står skolan klar även för årskurserna 4 till 9.

Inblandade aktörer

Peab är totalentreprenör för skolan. Andra inblandade är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och utbildningsförvaltningen.

Under byggtiden

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad