Bilden visar en sittplats i den upprustade Skagersparken.
Skagersparken har rustats upp med nya grill- och sittplatser.
Projekt Genomfört

Skagersparken har rustats upp

Årsta

Stockholms stad har rustat upp Skagersparken med nya sittplatser med olika karaktär, en grillplats, mer belysning och en avgränsande häck mot gatan. Alla arbeten är avslutade och parken är öppen igen.

Projektfakta

Bättre tillgänglighet och fler sittplatser

De vackra träden, buskaget och den öppna ytan är kvaliteter som många har uppskattat med Skagersparken. När staden förnyade parken var utgångspunkten att ta tillvara de kvaliteterna och att bevara 40-talskaraktären. För att öka tillgängligheten och skapa fler platser för umgänge och vila uppförde vi nya sittplatser med olika karaktär, en grillplats, mer belysning och en avgränsande häck mot gatan.

Upprustningen var en kompensation för den grönyta som försvann när det nu färdigbyggda Skagershuset på Skagersvägen 22-26 uppfördes. Arbetena har utförts av NCC på uppdrag av Stockholms stad, exploateringskontoret.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad