Cykeldäck skymtar bakom ett par ben
Foto: Yanan Li
Projekt Genomfört

Skärholmsvägen etapp 1

Skärholmen

Skärholmsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms län. Därför har vi byggt en ny gång- och cykelbana på delar av sträckan.

Projektfakta

400 meter lång dubbelriktad gång- och cykelbana

I enlighet med Stockholm stads cykelplan har en dubbelriktad gång- och cykelbana byggts mellan Ekholmsvägen och Lindholmsbacken, en sträcka på cirka 400 meter. Gång- och cykelbanan kommer att ansluta till en gång- och cykelbro över E4/E20 till Kungens kurva strax söder om Lindholmsbacken. Trafikverket ansvarar för att bygga denna bro som kommer att vara klar preliminärt 2016.

Nästa steg blir att förlänga den nya gång- och cykelbanan till Lammholmsbacken.

Så att det blir lättare och säkrare att gå och cykla

Stockholms stad vill öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och fotgängare på Skärholmsvägen.

Färdigt hösten 2015

Gång- och cykelbanan började byggas i maj 2015 och var klar i september 2015.

Genomfördes av staden

Stockholms stad genomförde projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad