illustration av området med projektet inringat
Stadskarta med ungefärligt planområde markerat med ring.
Projekt Planerat

Skola kvar i fastighet på Stora Essingen

Stora Essingen

Förslaget till detaljplan för att kunna fortsätta med undervisning i fastigheten Essingevarvet 31 på Stora Essingen. En mindre ändring görs samtidigt av planen för Essingevarvet 28 för att kunna bygga två lägenheter på vindsvåningen.

Flygfoto över de båda fastigheterna
Snedbild över planområdets bebyggelse, befintligt kontorshus och bostadshus markerade med streckad linje
Flygfoto över fastigheten Essingearvet 28 med svarta cirklar som markerar var de nya takkuporna kommer vara.
Tilltänkta takkupor mot innergård placeras och utformas i likhet med befintliga kupor mot gatan.

Projektfakta

Fortsatt användning av lokaler för undervisning

Den 13 januari 2010 beviljade Stockholm stadsbyggnadsnämnd ett tidsbegränsat bygglov om ändrad användning från kontor till skola i fastigheten Essingevarvet 31. Bygglov gavs att bygga en utvändig trappa på ett befintligt parkeringshus. Fastighetsägaren ansöker nu om ändring av detaljplanen för att bekräfta byggloven.

En mindre planändring för grannfastigheten Essingevarvet 28 sker samtidigt. Planändringen där gör det möjligt att inreda vindsvåningen med ytterligare två bostäder.

Tidplan 

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med arbetet: tredje kvartalet 2017
  • Samråd: 5 juni till och med 5 juli 2018.
  • Granskning 17 oktober − 14 november 2018. Under granskningen visades förslaget i lokal Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019
  • Laga kraft: 15 november 2019

Inblandade aktörer 

Fastigheten Essingevarvet 31 ägs av IOGT-NTO. Fastigheten Essingevarvet 28 ägs av Brovalvet Förvaltnings AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Norlander

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad