Flygbild över skolbyggnaden med atriumtaket.
Projekt Pågående

Skola vid Tullgårdsgatan

Södermalm

Skolan på Tullgårdsgatan 12 på Södermalm blir kvar i kvarteret.

Projektfakta

Skolan vid Tullgårdsgatan blir kvar

Fastigheten kvarteret Hönsfodret 1 består av en byggnad belägen mellan Hammarbykanalen i söder, Tullgårdsparken i norr och bostadskvarteren längs Norra Hammarbyhamnen i öster och väster. Den här detaljplanen har nu ändrats så att befintlig skolverksamhet blir kvar.

Ny ljusgård på plan 4

Möjligheten att anordna friyta för utevistelse är begränsad i direktanslutning till fastigheten. Detaljplanen har kompletteras  med en utformningsbestämmelse om att ett atrium på minst 290 kvadratmeter ska finnas.

Laga kraft

Planen vann laga kraft 2017-07-22.

Ägare

Fastigheten Hönsfodret 1 ägs av Stockholms kommun genom Exploateringsnämnden. Fastigheten är upplåten med tomträtt till Folksam Ömsesidig Sakförsäkring.

Område utlagt som kvartersmark (sedan tidigare: kontor, genomändringen: skola) ska utgöra en eller flera separata fastigheter. Ny fastighet bildas genom avstyckning.

Karta över var fastigheten ligger markerad med röd ring.
Karta över fastighetens placering markerad med röd ring.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad