dcsimg
Flygfoto över bebyggelse
Flygfoto över Kabelverket, Älvsjö.
Projekt Planerat

Skolverksamhet i tidigare kontorsbyggnad

Älvsjö

På grund av att cirka 1700 nya bostäder byggs inom kvarteren Kabelverket i Älvsjö ökar behovet av skolor. Planändringen vid Kabelverket 6 tillåter att den befintlig kontorsbyggnaden får användas för skolverksamhet.

Projektfakta

Planändring för skolverksamhet

En betydande bostadsutveckling sker i området där omkring 1700 nya bostäder ska uppföras vilket kommer att öka behovet av skolor.

Kabelverket 6 är en planändring för att medge att befintlig kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet.

Skolan ligger centralt i en lågt trafikerad miljö. Förslaget innebär att den befintliga personalparkeringen omvandlas till skolgård. Byggnaden kommer endast att genomgå inre förändringar. Skolan kommer att vara färdig innan inflyttningen till de nya närliggande bostäderna.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 2 januari 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kontakter

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nyheter

Läs mer om områdets utveckling

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad