dcsimg
Slakthusområdet etapp 2
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 2 - hotell, kontor och handel

Johanneshov

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner som kommer att starta vid olika tider under 2019 och åren framöver. Det är ett stort område i den östra delen av Slakthusområdet som omfattar flertalet av de historiska värdefulla byggnader som ska bevaras.

Projektfakta

Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner nedan.

Kvarter med kommande tunnelbana

Detaljplan för kvarter med kommande tunnelbana vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073) omfattar preliminärt, hotell, kontor och lokaler i bottenvåningarna ovanpå två av fyra nya tunnelbaneuppgångar från den nya stationen i Slakthusområdet.

Områdets centrala mötesplats
Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för boende, verksamma och besökare i närområdet.

Preliminär tidplan

 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • Fjärde kvartalet 2020, Samrådsförslag visas upp
 • Andra kvartalet 2021, Samrådsförslag på granskning
 • Fjärde kvartalet 2021, Samrådsförslag antas

Program för Slakthusområdet

Ett planprogram för utveckling av Slakthusområdet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2017. Programmet möjliggör bland annat för cirka 4 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser, service och allmän platsmark. Nya byggnader ska gestaltas med hänsyn till platsen och områdets kulturvärden.

Detaljplaner

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Nyheter

Kontakt

Fredrik Meurling

Arkitekt/planhandläggare , stadsbyggnadskontoret

Svarar på frågor om detaljplan för tunnelbanan

Britta Eliasson

Enhetschef, Mellersta Söderort, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Nya bostäder

  4 000

  med stor variation i storlek och upplåtelseform

 • Nya arbetsplatser

  10 000

  inom kontor, handel och service

 • Byggstart

  2022

  Första inflyttning 2024

 • Området klart

  2030

  Från industriområde till urban kvartersstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad