dcsimg
Slakthusområdet, etapp 2
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 2 - hotell, kontor och handel

Johanneshov

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner som kommer att starta vid olika tider under 2019 och åren framöver. Det är ett stort område i den östra delen av Slakthusområdet som omfattar flertalet av de historiska värdefulla byggnader som ska bevaras.

Projektfakta

Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Tunnelbanekvarteret (2D)

Detaljplan för tunnelbanekvarteret (Sandhagen 2 med flera) vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073) omfattar preliminärt, hotell, kontor och lokaler i bottenvåningarna ovanpå två av fyra nya uppgångar från den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet.

Områdets centrala mötesplats

Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för boende, verksamma och besökare i närområdet.

Preliminär tidplan
 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 3 november-14 december 2020, Samrådsförslag visas upp
 • Andra kvartalet 2021, Samrådsförslag på granskning
 • Fjärde kvartalet 2021, Samrådsförslag antas

Gymnasiekvarteret (2C)

Detaljplan för gymnasieskola (Kylhuset 15) vid Bolidenvägens förlängning (diarienummer 2019-04267) omfattar en gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fyra till fem våningar hög.

Viktig målpunkt i området

Skolan och tillhörande skolgård utvecklas för att bli en viktig målpunkt i området och bidra till att fler människor kommer till platsen under dag- och kvällstid. Skolan ska utformats med stor hänsyn till de historiska värdefulla byggnaderna.

Preliminär tidplan
 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2020, arbete med markanvisning och samrådsförslag
 • Andra kvartalet 2021, Samrådsförslag visas upp
 • Fjärde kvartalet 2021, Samrådsförslag på granskning
 • Andra kvartalet 2022, Samrådsförslag antas

Program för hela Slakthusområdet

Ett planprogram för utveckling av Slakthusområdet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2017. Programmet möjliggör bland annat för tusentals nya bostäder och arbetsplatser, samt service, handel, parker och torg. Nya byggnader ska gestaltas med hänsyn till platsen och områdets kulturvärden.

Detaljplaner

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bilder etapp 2

Strukturplan med gymnasiekvarteret (2C) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått..
Strukturplan med hotellkvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Nyheter

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Norås

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Emma Kölborg

Projektledare, exploateringskontoret

Svarar på frågor om detaljplan för gymnasiekvarteret (2C)

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Nya bostäder

  4 000

  med stor variation i storlek och upplåtelseform

 • Nya arbetsplatser

  10 000

  inom kontor, handel och service

 • Byggstart

  2022

  Första inflyttning 2024

 • Området klart

  2030

  Från industriområde till urban kvartersstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad