Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 4 - park, torg och handel

Johanneshov

Den fjärde etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner. Det är ett stort område i den östra delen av Slakthusområdet från Tele2 Arena ner mot Enskedevägen. Området kopplar ihop Slakthusområdet med Globenområdet.

Projektfakta

Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Evenemangskvarteren (4A)

Detaljplanen för 4A (Styckmästaren 1 med flera, diarienummer 2020-14677) omfattar en huvudgata genom området, gångbro över Arenavägen, gång- och cykelbro över Nynäsvägen, en park och ett torg. Detaljplanen föreslås även innehålla en konstnärlig högskola, kontor och handel, och är en viktig del för att koppla ihop Slakthusområdet med Globenområdet och vidare mot Blåsut.

Mötesplats för evenemang och vardagsliv

Samrådsförslaget möjliggör en upprustning och utveckling av allmänna platser som gator och torg. Evenemangstorget bredvid Tele2 Arena ska bli en öppen och flexibel mötesplats och fungera vid både större och mindre evenemang samt för det dagliga vardagslivet i området. En ny byggnad för Stockholmskonstnärliga högskola (SKH) planeras direkt vid Evenemangstorget. Nya och befintliga byggnader kring torget fylls med kontor och centrumändamål.

Kopplar ihop med kringliggande gator

Gatorna i planområdet ska kopplas ihop med kringliggande områden. Arenavägen föreslås i ett nytt läge som möjliggör att verksamheterna under Tele2Arena kan byggas ut och får nya entréer direkt mot gatan. Den nya bebyggelsen ska bidra till levande gator och torg med öppna bottenvåningar med många fönster och entréer. En ny gångbro planeras över Arenavägen som förstärker länken mellan Slakthusområdet och Globenområdet. Dessutom planeras en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen för att öppna upp Slakthusområdet mot Blåsut.

Informationsblad om samrådsförslag 4A Evenemangskvarteren

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området. 3D-modell över Slakthusområdet.

Preliminär tidplan

 • Maj 2021, start-pm klart
 • Februari 2022, arkitekttävling klar om Konstnärlig högskola
 • 24 maj-29 augusti 2022, samrådsförslag visas upp.
 • 8 juni 2022, samrådsmöte i form av öppet hus
 • 25 oktober 2023-21 november, granskning
 • December 2023, planförslag godkänns
 • 2025, laga kraftvunnen detaljplan
 • 2033, hela Slakthusområdet klart

Markanvisade byggaktörer

Planförslaget tas fram tillsammans med markanvisade byggaktörer. 

 • Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF) äger Tele2 Arena. Arenavägen föreslås i ett nytt läge utanför arenan vilket möjliggör utbyggnad av lokaler för centrumändamål och service i bottenvåningen.

 • Atrium Ljungberg ska bygga en konstnärlig högskola och lokaler för kontor, handel och service. En befintlig industribyggnad bevaras och utvecklas med kontor och handel.

 • Castellum ska utveckla en fastighet där vissa delar av en befintlig byggnad sparas. Byggnaden kommer innehålla kontor och lokaler för handel och service.

 • Corem Property Group ska bygga ett kontorshus med lokaler för handel och service i bottenvåningen.

Bildgalleri etapp 4

Illustration i 4A av ny bebyggelse (rosa) och bebyggelse som ska bevaras (gul). Illustration: White arkitekter
Illustration i 4A av ny bebyggelse (rosa) och bebyggelse som ska bevaras (gul). Illustration: White arkitekter
Visionsbild av gågatan Charkmästargatan vid den nya tunnelbaneentrén mot Centrala parken. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild av gågatan Charkmästargatan vid den nya tunnelbaneentrén mot Centrala parken. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild på Stockholms konstnärliga Högskola (SKH). Illustration: 3XN
Visionsbild på Stockholms konstnärliga Högskola (SKH). Illustration: 3XN
Strukturplan över Slakthusområdet med etapp 4A markerad med röd linje.
Strukturplan över Slakthusområdet med etapp 4A markerad med röd linje.
Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
Flygbild över Slakthusområdet, vår 2022
Flygbild över Slakthusområdet, vår 2022
Flygbild över Slakthusområdet, vår 2022
Flygbild över Slakthusområdet, vår 2022

Frågor och svar

Nyheter

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2024

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i Stockholm med mat, kultur och upplevelser

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet i etapp 4 hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Hult

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad