Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 4 - park, torg och handel

Johanneshov

Den fjärde etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner där den första startade under 2021. Det är ett stort område i den östra delen av Slakthusområdet från Tele2 Arena ner mot Enskedevägen. Området kopplar ihop Slakthusområdet med Globenområdet.

Projektfakta

Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Evenemangskvarteren (4A)

Detaljplanen för 4A (Styckmästaren 1 med flera, diarienummer 2020-14677) omfattar en huvudgata genom området, gångbro över Arenavägen, gång- och cykelbro över Nynäsvägen, en park och ett torg. Detaljplanen föreslås även innehålla en konstnärlig högskola, kontor och handel, och är en viktig del för att koppla ihop Slakthusområdet med Globenområdet.

Hållbar blandstad för kontor, utbildning och handel

Evenemangskvarteren möjliggör utbyggnad av Slakthusområdet intill Globenområdet som en del av en hållbar blandstad. Detaljplanen omfattar ny bebyggelse för kontor, konstnärlig utbildning och handel. Huvudgatan Arenavägen föreslås i ett nytt läge utanför Tele2 Arena, och en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen planeras. Planområdet sträcker sig längs Arenavägen utmed Tele2 Arena ner mot Enskedevägen, mot Hallvägen i Slakthusområdet och över Nynäsvägen längs med den nya gatan Diagonalen.

Preliminär tidplan

 • Maj 2021, start-pm
 • Februari 2022, arkitekttävling klar om Konstnärlig högskola
 • Juni 2022, samråd
 • Juni 2023, granskning
 • Juni 2024, antagande
 • 2025, laga kraftvunnen detaljplan
 • 2033, hela Slakthusområdet klart

Markanvisade byggaktörer

Planförslaget kommer att tas fram tillsammans med markanvisade byggaktörer. Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF) äger Tele2 Arena. Atrium Ljungberg ska bygga en konstnärlig högskola.

Bildgalleri etapp 4

Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.

Nyheter

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2023

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i söderort inom mat, kultur och upplevelser

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet i etapp 4 hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Hult

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad