Illustration av nya Katarinaparken sett från öster upp mot Slussen.
Nya Katarinaparken sett från öster. Illustration/White Arkitekter
Projekt Pågående

Slussen

Södermalm

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

 

Nyheter

Pågående arbeten

Snabbfakta

Fakta om Slussens avbördningskanaler

 • Dricksvatten för

  2 miljoner

  människor säkras med Slussens ombyggnad

 • I nya Slussen kommer

  1400 m3

  vatten/sekund att kunna tappas ut från Mälaren

 • Avbördningsluckorna är

  85 ton

  tunga, 35 och 37,7 m breda och 7,3 m höga

Slussen under byggtiden

Frågor och svar

Utställningslokal

Studiebesök/Study visits

Vi tar emot besök, digitalt och på plats, till stadsutvecklingsprojekten i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Grow Smarter, Slakthusområdet och Slussen.

We arrange study visits, online and at site, to urban development projects Hagastaden, Stockholm Royal Seaport, Hammarby Sjöstad, Grow Smarter, The Meatpacking district and Slussen.

Varför byggs Slussen om?

Information och Press

Detaljplaner och domar

Var med och bygg nya Slussen

Vi annonserar alla upphandlingar på vår hemsida stockholm.se samt på kommersannons.se där även förfrågningsunderlagen går att ladda ner.

Vi välkomnar nya och gamla konsultföretag till att offerera på våra uppdrag.

English

The Slussen of today was built to solve the traffic problems of its time and cars were the focus of the area´s planning in the 1930s. Hundreds of thousands of people pass through Slussen on a daily basis, but few chooses to stop here. Now Slussen is to rebuilt as a place where everyone will be interested in stopping to enjoy the new spaces and facilities.

If you have questions feel free to contact us at slussen@stockholm.se or 08 - 508 264 16 

Kontakt

Utställning om Slussen

Södermalmstorg 4

I vår utställningslokal kan du ta del av information och ställa frågor. Lokalen är bemannad måndagar - torsdagar 12-18, fredagar 12-16 och lördagar 11-15.

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Eva Rosman

Kommunikationsansvarig , Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad