Illustration av nya Katarinaparken sett från öster upp mot Slussen.
Nya Katarinaparken sett från öster. Illustration/White Arkitekter
Projekt Pågående

Slussen

Södermalm

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

 

Nyheter

Pågående arbeten

Snabbfakta

Fakta om Katarinaberget

 • Sedan 2019 har

  650000

  ton berg lastats ut från bergrummet..

 • ..vilket motsvarar

  250000

  kubikmeter bergmassa.

 • I taket har cirka

  14000

  förstärkningsbultar borrats in.

 • Man har använt

  5600

  kubikmeter betong till väggar i olika utrymmen.

Slussen under byggtiden

Frågor och svar

Utställningslokal

Studiebesök/Study visits

Vi tar emot besök, digitalt och på plats, till stadsutvecklingsprojekten i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Grow Smarter, Slakthusområdet och Slussen.

We arrange study visits, online and at site, to urban development projects Hagastaden, Stockholm Royal Seaport, Hammarby Sjöstad, Grow Smarter, The Meatpacking district and Slussen.

Varför byggs Slussen om?

Information och Press

Detaljplaner och domar

Var med och bygg nya Slussen

Vi annonserar alla upphandlingar på vår hemsida stockholm.se samt på tendsign.com där även förfrågningsunderlagen går att ladda ner.

Vi välkomnar nya och gamla konsultföretag till att offerera på våra uppdrag.

English

The Slussen of today was built to solve the traffic problems of its time and cars were the focus of the area´s planning in the 1930s. Hundreds of thousands of people pass through Slussen on a daily basis, but few chooses to stop here. Now Slussen is to rebuilt as a place where everyone will be interested in stopping to enjoy the new spaces and facilities.

If you have questions feel free to contact us at slussen@stockholm.se or 08 - 508 264 16 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Utställningslokal

Södermalmstorg 4, Slussen

Här kan du ställa dina frågor till informatörer och ta del av massor av information. Lokalen är bemannad tisdagar-torsdagar 12-18 samt lördagar 11-15.

Eva Rosman

Kommunikationsansvarig Projekt Slussen, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad