Bor eller arbetar i Slussen

Flygbild Slussen
Flygbild över Slussen, 2018. Foto: Lennart Johansson

Här hittar du som bor eller jobbar vid Slussen samlad information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig.

Sommaren 2016 påbörjades de stora arbetena med att bygga om Slussen. Under byggtiden uppstår luftburet buller från rivningen och från grundläggnings- och konstruktionsarbeten. Det kommer också uppstå stomljud från borrningar och sprängningar.

En annorlunda vardag

Buller & Stomljud

Boende vid Slussen

Under byggtiden kommer luftburet buller och stomljud att uppstå. Dels på grund av rivningsarbeten men även från grundläggnings- konstruktions- och bergarbeten.

Arbeten som orsakar luftburet buller får pågå vardagar klockan 07–19. Arbeten som orsakar stomljud får pågå vardagar klockan 07–22. Sprängningarna i berget görs inte på fasta tider.

Verksamheter vid Slussen

Under byggtiden kan du som är verksam i området påverkas av våra arbeten. Vår utgångspunkt är att i möjligaste mån minska störningar och undvika skador. Det gör vi till exempel genom att kräva att våra entreprenörer använder skonsamma metoder och genom omfattande kontrollprogram.

Ladda hem blanketten om du vill anmäla en skada

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad