Filmer om nya Slussen

Här kan du se filmer om ombyggnaden av Slussen.

Nya Slussen - Vad ska vi bygga?

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

Slussen 2016-2023

Se hur Slussen har omvandlats från januari 2016 till januari 2023.

Bussterminalen

Nya bussterminalen

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken och bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

 

I den här filmen berättar projektledare Mathias Blomqvist och samordnande byggledare Stefan Nilsson hur vi går tillväga för att bygga bussterminalen.

 

Drönarflygning i berget

Följ med på en flygtur genom Katarinaberget och arbetet med den nya bussterminalen.

 

Utmaningar i berget

Att bygga en ny bussterminal i Katarinaberget är ett stort och komplext arbete. Här berättar vi mer om några av utmaningarna.

 

Pågående arbeten i berget

Här berättar vi om några av de arbeten som pågår just nu i Katarinaberget.

 

Membran & vattensäkring

Ett av de stora arbetena som pågår inne i berget är att vattensäkra bussterminalen med membranduk. I den här filmen berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare, mer om arbetet med att vattensäkra bussterminalen.

 

Entréer i bussterminalen

I de här två filmerna berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare, mer om arbetet med de några av nya entréerna i bussterminalen.

 

 

Teknikutrymmen

I den nya bussterminalen finns mycket teknik och installationer som inte kommer att synas. Stora delar av tekniken finns i olika teknikrum runt om i terminalen. Stefan Nilsson, samordnande byggledare Berg, mer om tekniken i den nya bussterminalen.

 

Sprinklersystemet

I bussterminalen finns ett gediget säkerhetssystem. Det inkluderar sprinklers som sätts igång i händelse av brand. I den här filmen berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare berg, mer om sprinklersystemet i bussterminalen.

 

Golvet i vänthallen

I vänthallen i den nya bussterminalen gjuts ett terrazzogolv. Det är betong i åtta olika nyanser som tillsammans bildar ett motiv. Motivet är skapat av konstnären Gunilla Klingberg och är inspirerat av en sjal som släppts ner på golvet.

I den här filmen berättar Mathias Blomqvist, projektledare Berg och Stefan Nilsson, samordnande byggledare (berg), mer om arbetet med golvet i bussterminalen.

Slussbron

Slussbrons ankomst

Den 140 meter långa och 45 meter breda bron påbörjade sin resa i början av januari 2020 och ankom till Slussen onsdagen den 11 mars 2020 under festliga former.


Slussbron monteras

Den 18 mars 2020 monterades Slussbron. Se en snabbspolning av monteringen här.

 

Målning av Slussbron

Slussbrons undersida får sin slutgiltiga färg.

Victoriaslussen

Avbördning och slussning

Hur fungerar avbördning och slussning i den nya vattenanläggningen? Det berättar vi mer om här.

 

Namngivning av Victoriaslussen, augusti 2022

Den 31 augusti 2022 hölls en namngivningsceremoni för den nya vattenanläggningen, i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan.

English

The new Slussen - From traffic junction to meeting place

After 75 years, Slussen needs to be rebuilt. Today´s infrastructure is in such bad shape that repairs will no longer suffice. Crumbling concrete, rusting reinforcements and major problems with the foundations mean that Slussen has to be demolished and built again. As Slussen is being rebuilt, the area´s design will be adapted to meet the needs of the next hundred years

Uppdaterad