Konst vid Slussen

Bild med text: Konst vid Slussen Konstnärshem 7 juni - 26 november

Konst och kultur har länge präglat Slussen och kommer även att känneteckna platsen framöver. Tillsammans med Stockholm konst har Projekt Slussen tagit fram ett koncept med konst i fokus för att levandegöra Södermalmstorg även under byggtiden.

Konceptet ”Konst vid Slussen” ska bidra till att synliggöra olika former av konstnärliga uttryck som inspireras av platsens historia, nutid och framtid. Genom initiativet aktiverar vi en del av Södermalmstorg, där ombyggnaden riskerar att bidra till otrygghet och otrivsel.

Konst vid Slussen öppnar i slutet av januari och under tre år (2022-2024) kommer vi att visa två konstprojekt per år vid Södermalmstorg, projektledning görs av Stockholm konst.

Stockholm konsts webbplats

Aktuellt

Ny utställning i slutet på februari. Mer information kommer.  

 

Tidigare projekt

HOMETOWN

coyote

27 januari - 30 april 2022

HOMETOWN var en temporär konstnärlig gestaltning av konstnärskollektivet coyote. Ett samspel mellan skulptur och publika evenemang som under en tremånadersperiod aktiverade platsen vid Södermalmstorg som en kollektiv platform, där olika röster och uttryck inom konstnärligt skapande levandegjorde och utforskade begreppet – hometown, hemstad.

De skulpturala elementen bestod av en ljusskylt som parafraserar stadens äldsta reklamskylt, Stomatolskylten, både i utseende men också som ett kommersiellt begär. En arkitekturmodell i Slussenrummet som gestaltade platsens nuvarande form och utseende. En skulptur som parafraserade den nu nedlagda gratistidningen Metros tidningsställ, som fram till 2019 var utplacerad vid busshållplatser och tunnelbaneuppgångar runtom i Stockholm. Skulpturen användes som en distributionskanal för information om periodens evenemang: en filmvisning på Hilton Hotel, en grupputställning och en performance utomhus på platsen.

coyote är ett konstnärskollektiv som har funnits sedan 2017 och är baserat i Stockholm, Frankfurt och Köpenhamn. HOMETOWN var först ut i Konst vid Slussen, initierat av Projekt Slussen och Stockholm Konst.

Foto: © coyote
Foto: © coyote
Santiago Mostyn, Delay Foto: © coyote

Uppdaterad