Konst vid Slussen

Konst och kultur har länge präglat Slussen och kommer även att känneteckna platsen framöver. Tillsammans med Stockholm konst har Projekt Slussen tagit fram ett koncept med konst i fokus för att levandegöra Södermalmstorg även under byggtiden.

Konceptet ”Konst vid Slussen” ska bidra till att synliggöra olika former av konstnärliga uttryck som inspireras av platsens historia, nutid och framtid. Genom initiativet aktiverar vi en del av Södermalmstorg, där ombyggnaden riskerar att bidra till otrygghet och otrivsel.

Konst vid Slussen öppnar i slutet av januari och under tre år (2022-2024) kommer vi att visa två konstprojekt per år vid Södermalmstorg, projektledning görs av Stockholm konst.

Stockholm konst, extern länk

Projekt

HOMETOWN
coyote

27 januari - 30 april 2022

HOMETOWN är en temporär konstnärlig gestaltning. Ett samspel mellan skulptur och publika evenemang som under en tremånadersperiod ska undersöka och aktivera den specifika platsen vid Södermalmstorg.

Under perioden blir platsen vid Södermalmstorg en kollektiv plattform där olika röster och uttryck inom konstnärligt skapande aktiverar levandegör och utforskar begreppet– hometown, hemstad.

Precis som stadens ständiga förändring är utgångspunkten för HOMETOWN det tillfälliga. En studie i hur platsens fysiska och sociala rum över tid utvecklas och formas efter framväxten av nya kollektiva minnen. HOMETOWN består av tre olika komponenter: skulpturala element, publikt program och distribution.


Hometown. Foto: Ernst Skoog

De skulpturala elementen består av en ljusskylt som parafraserar stadens äldsta reklamskylt, Stomatolskylten, både i utseende men också som ett kommersiellt begär. En arkitekturmodell i Slussenrummet som gestaltar platsens nuvarande form och utseende. Arkitekturmodellen är utförd av arkitekten Ivan Grelz. En skulptur som parafraserar den nu nedlagda gratistidningen Metros tidningsställ, som fram till 2019 var utplacerad vid busshållplatser och tunnelbaneuppgångar runtom i Stockholm. Skulpturen är utförd av smeden Simon Westling och används som en distributionskanal för information om vårens tre evenemang: en filmvisning på Hilton Hotel, en grupputställning och en performance utomhus på platsen.

coyote är ett konstnärskollektiv som har funnits sedan 2017 och är baserat i Stockholm, Frankfurt och Köpenhamn.

17 mars–10 april  Storyteller, world maker

Nästa del i HOMETOWN är grupputställningen Storyteller, world maker, som man kan ta del av på tre olika platser vid Slussen: Vinvalvet, Blå Dörren och Hilton Hotel. I de olika verk som visas i utställningen undersöks den mänskliga faktorn i relation till stadsutveckling på ett sociologiskt, psykologiskt och arkitektoniskt plan. Storyteller, world maker visar konstverk av Asta Lynge & Jakob Ohrt, Bengt af Klintberg, Calla Henkel & Max Pitegoff, Eugene Sundelius von Rosen, Frederik E och är kurerat av coyote.

I trycksaken, som distribueras via tidningsstället utanför Slussenrummet på Södermalmstorg 4, kan du läsa mer om utställningen Storyteller, world maker. 

Utställningen är öppen under verksamheternas öppettider.

Blå Dörren - extern webbplats

Vinvalvet - extern webbplats

Hilton Hotel - extern webbplats

16 & 17 april DETOURS

I det avslutande kapitlet för HOMETOWN presenterar konstnären Hanni Kamaly DETOURS, en performativ vandring som tar sin början vid Södermalmstorg. Verket kartlägger förtegna och bortglömda historiska lager kring Slussen-området i Stockholm; med Kamaly som ciceron rör sig vandringen via platser, skulpturer, monument och byggnader som tecknar en berättelse om arkitekturens och den offentliga konstens betydelse och förtryck. Den guidade turen är sprungen ur ett undersökande konstnärligt arbete, där Kamaly synar och lyfter upp förbisedda minnen av det förflutna till ytan och belyser historien. Mer information om den guidade turen finns att hämta i tidningsstället utanför Slussenrummet, Södermalmstorg 4.

DETOURS är det tredje evenemanget av HOMETOWN, en temporär konstnärlig gestaltning vid Södermalmstorg av konstnärskollektivet coyote.

Tid och plats

  • 16 april klockan 15.00 - 16.30
  • 17 april klockan 15.00 - 16.30 

Mötesplats: Södermalmstorg 4

Begränsat antal platser: OSA till info@coyote.pt

Uppdaterad