Pågående arbeten

Flygbild Slussen maj 2021
Slussenområdet maj 2021 Foto: Lennart Johansson

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu. För att enkelt hitta till det område du söker information om - klicka på någon av rubrikerna nedan. Ny information står i kursiv text.

Följ projektet vecka för vecka

Vill du få detaljerad information om aktuella arbeten, direkt till din inkorg? Skicka ett mejl till slussen@stockholm.se, så lägger vi till dig i sändlistan för projektets veckobrev.

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Läs mer om stomljud, buller och åtgärder här

SMS-avisering

Vill du som bor eller arbetar nära sprängningarna få en SMS-avisering några minuter innan varje salva? 
Skriv in ditt mobilnummer här för att få SMS

Informationen uppdaterades senast 29 juli.

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Nattarbeten

 • Rivningsarbeten på Södermalmstorg pågår nattetid, då lyft av tunga betongblock görs med kran. Detta är arbeten som inte kan utföras på dagtid när spårtrafiken är i drift.

 • Natten 29-30 juli görs en trafikomläggning på Stadsgårdsleden och trafiken återgår till två körfält under Slussbron.

Trafikomläggning på Stadsgårdsleden

 • Mellan maj-augusti får undersidan av Slussbron sin guldfärg. När området över Stadsgårdsleden målas kommer trafiken att påverkas.

 • Från 1–30 juli kommer bilar att ledas växelvis via ett körfält förbi arbetsområdet under bron.

 • Cyklister och fotgängare leds förbi arbetsområdet på delad bana.

 • Här kan du läsa mer om hur trafiken påverkas


Slussbrons undersida målas i 6 etapper från Gamla stan till Södermalm.

Se filmen om målningen av Slussbron

Projekt Slussens landområden

Klicka för att förstora

Se filmen om landområdet

Södermalmstorg

 • Natten mot måndag vecka 31 återupptas lyften ovan tunnelbanan efter att ha varit pausade i två veckor.

 • Arbetena pågår tom. oktober. Den gamla konstruktionen sågas upp i block och lyfts bort med en kran nattetid. Ett lyft per natt utförs; natten mot måndag fram till natten mot fredag varje vecka. Arbetet ska inte upplevas störande.

Östra Mälarkajen

 • Samtliga pålnings- och spontarbeten är nu slutförda.

 • Vecka 33 påbörjas schakt- och formarbeten.

Katarinavägen - vid gamla polishuset

 • Här utförs förberedelser för den nya konstruktionen i form av en ny trappa som kommer att leda upp till Thor Modéens trappa. Arbetet med den nya entrén som så småningom kommer att leda till bussterminalen, handelsplatsen och tunnelbanan pågår också.

 • Arbetet sker dagtid och kan uppfattas något bullrande och ljudstörande. Betongarbetet kommer att vara klart i augusti.

Brygga norr om Tranbodarna

 • En ny brygga ska byggas norr om Tranbodarna, på Stadsgårdssidan av Katarinahuset. Det är en permanent entrébrygga för att kunna nå entréerna på den sidan av byggnaden. Förberedelser utförs för den nya konstruktionen i form av schakt och fyllning. Inom kort påbörjas också pålning och betongarbeten. Arbetet sker dagtid och kan uppfattas något bullrande och ljudstörande. Arbetet kommer att vara klart i september.

Projekt Slussens vattenområden

Klicka för att förstora

Se filmen om vattenområdet

Platsen vid den nu rivna västra bron

 • Under vecka 27-32 fortsätter grundläggningsarbeten söder om Nils Ericsons sluss. Borrning av RD-vägg och pålar pågår. Dessa arbeten kan upplevas störande för omgivningen. Arbetena sker under ordinarie arbetstid.

 • Arbeten med rivning av däckskaj söder om Nils Ericsons sluss är klara. Rivningen av västra bron förväntas vara klar till hösten.

Munkbron och Munkbroleden

 • Under vecka 27-28 fortsätter vi att sätta ut betongelement under vattenytan för nya Munkbrokajen. Dessa arbeten pågår fram till vecka 29, därefter blir det uppehåll i två veckor.

Norra Slusskajen

 • Arbeten med grundläggning av kajen öster om Nils Ericsons sluss planeras att fortsätta under vecka 27-32. Nu väntar ca fem veckors jobb med rör. Det blir troligen något mindre luftburet buller från den här platsen då.

 • Avbördningskanalen har börjat fyllas med vatten för att vara redo för inlanseringen av avbördningsluckan under vecka 33. Vi bedömer att detta ska vara tysta arbeten.

 • Arbeten pågår med armering och gjutning för de kommande lågbroarna. Dessa arbeten bedöms inte vara störande för omgivningen.

 • Förstärkningsarbeten pågår på Norra Slusskajen, strax söder om Gamla stan. Det är kajlinjen som ska förstärkas. Pålar och sponter borras ner och dessa arbeten bedömer vi kan vara störande för omgivningen. Arbetena pågår fram till augusti 2021.

Södra Slusskajen

 • Från vecka 32 fortsätter man med grundläggningsarbeten. Vi bedömer att ljudnivån kommer att likna den på Norra Slusskajen. Cirka 4 veckors arbete återstår. 

Skeppsbron

 • Markläggningsarbeten pågår. I augusti 2021 påbörjas arbeten för erosionsskydd, som pågår fram till januari 2022.

 • Helgen 31 juli-1 augusti arbetar man med att lägga granit på Skeppsbrokajen. Arbetet bedöms inte vara störande för omgivningen.

Arkeologi

 • Arbetet med slutundersökning i Södra Järngraven, som ligger mellan broarna på Södermalmssidan precis invid vattnet, väntas vara klart vecka 32.

 • Just nu går arbetet snabbt framåt, då det inte har gjorts så många fynd. Arbetet kommer att pågå i cirka 20 veckor.

 • För mer information om de arkeologiska fynden som hittas i samband med utgrävningarna hänvisar vi till Medeltidsmuseet Slussen under ytan - Medeltidsmuseet (stockholm.se)

Projekt Slussens bergarbeten

En ungefärlig bild av var borrningsarbeten pågår mellan vecka 27-32Klicka på kartan för att förstora

Den nya framdriftskarta ovan visar var borrningsarbeten för installationsbultar kommer att utföras. Arbetet med bultborrning kommer att orsaka stomljud. Ju närmare en borrigg är placerad där man befinner sig, desto större sannolikhet för störning. När borriggen är klar på ett område kommer den inte att komma tillbaka dit. Störningen från stomljud i det området kan då väntas upphöra.

Se filmen om nya bussterminalen

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-19.00 pågår borrningsarbeten i berget.

 • Arbetena med att ta ur bergmassor ur Katarinaberget är nu slutförda. Det har tagit längre tid än beräknat och 1150 små och stora sprängsalvor har avlossats under den här entreprenaden. 

 • Nu när sprängningsarbetena börjar bli klara är det dags för installationsarbeten. Det innebär till en början att borra för ett membran som innertaket ska fästas i. Ca 50000 installationsbultar ska borras upp i hela anläggningen. Bultborrningen kommer att orsaka stomljud.

 • För att boende och verksamheter i närområdet ska kunna följa störningen, kommer vi även i denna fas visa var borrningen pågår i en ny framdriftskarta (se ovan)

 • Vecka 32 påbörjas bultborrning för membran i ankomsthallen.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • Cirka 50 stag återstår att borra för att förankra stödmuren. Det här arbetet påbörjades under vecka 26 och orsakar luftburet buller. Förankringsarbetet kommer att pågå fram till hösten 2021. Just nu är arbetet i infartsrampen pausat. Vecka 32 återupptas arbeten med stagborrning.
 • Armerings- och betongarbeten för förstärkning av stödmuren i infartsrampen är klara. Nu utförs arbeten med att riva formen och att städa upp efter arbetet.

 • Ett arbete med bergschakt ska utföras i infartsrampen innan bussterminalen öppnas år 2023. Arbeten med bergschakt innebär sprängningar och är störande för omgivningen. Mer information kommer längre fram.

Katarinagaraget - Katarinavägen

 • I Katarinagaraget är sprängningsarbetena klara.

 • Under vecka 27-32 kommer arbeten att utföras vid entrén till Katarinagaraget på Katarinavägen. Arbetet orsakar luftburet buller och kan uppfattas som störande för omgivningen.

 • Vecka 32 påbörjas arbeten med att blåsa ut överblivna bergmassor. Arbetet utförs med en kompressor som driver tryckluft, vilket kan orsaka luftburet buller.

 • Borrning för installationsbult, som kan innebära stomljud, påbörjas vecka 33. Det är dessa bultar som innertaket så småningom ska fästas i.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan byggs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen, och de trappor som tidigare var där, kommer att återställas till ursprungligt skick när arbetet med bussterminalen är klart. Därför låter vi planket stå kvar, för att minska risken för buller för de närboende. Projektet är i stort behov av att behålla arbetsytan i det här området och återställning påbörjas 2024.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad