Bygglexikon

Två stycken stämp. Gamla stan syns i bakgrunden.
Två stycken stämp. Gamla stan i bakgrunden. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Finns det ord du inte förstår? I byggbranschen finns det, som i många andra branscher, ett eget fackspråk. Här förklarar vi betydelsen av ord som ofta nämns i våra texter. Allteftersom projektet pågår bygger vi på med nya ord till listan.

Här förklaras orden

Uppdaterad