Trafikförändringar

Bilden visar biltrafik vid ett rödljus. En person passerar övergångsstället.

Här kan du läsa mer om aktuella trafikförändringar i Slussenområdet.

Slussbrogatan

Måndag den 16 januari startar ett arbete med en broskarv på gångbanan vid hörnet Slussbrogatan/Katarinavägen. Arbetet beräknas pågå till 10 februari.

Under perioden behöver cykel- och gångtrafikanter som passerar arbetsområdet dela körfält. Vi uppmanar trafikanter till extra uppmärksamhet och hänsyn här.


Klicka på kartan för att förstora den.

Östra lågbron

Måndag den 28 november öppnade den östra lågbron för gång- och cykeltrafik. Trafikförändringen innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron.

Trafikförändringen innebär:

 • Gång- och cykeltrafikanter mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron väljer nu vägen via östra lågbron.

 • Gångtrafikanter tar sig mellan lågbron och gångbanan på Skeppsbron via en trappa intill norra brofästet. En alternativ väg finns via en tillgänglighetsanpassad passage närmare Tullhus 3.

 • Slitsen i Slussbron, som tidigare fungerat som anslutning mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron, stängs för cykeltrafik.
 • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

 • Cykeltrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.
 • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron.

Karta över cykelväg via östra lågbron. Klicka på kartan för att förstora bilden.

Karta över gångväg via östra lågbron. Klicka på kartan för att förstora bilden.

Katarinavägen

En del av det södra körfältet på Katarinavägen är avstängt sedan början av oktober 2022. Det innebär att busstrafik passerar växelvis genom det norra körfältet.

Den södra busshållplatsen har flyttats cirka 50 meter upp på Katarinavägen. Övergången för cykeltrafik har också flyttats lite längre upp.

Trafikomläggningen genomfördes för att arbetet med den nya bussterminalen behöver utökat arbetsområde, och beräknas gälla ett år framåt.

Så påverkar trafikomläggningen:

Kollektivtrafik

 • Det södra körfältet stängs av mot hörnet av Katarinavägen.
 • Bussar passerar växelvis genom det norra körfältet.
 • Busshållplatserna flyttas cirka 50 meter upp på Katarinavägen.

Cykeltrafik

 • Övergången för cykeltrafik flyttas lite längre upp på Katarinavägen.

Gångtrafik

 • Ska inte påverkas av trafikomläggningen.
 • Harald Lindbergs trappor, mellan Katarinavägen och Klevgränd, är öppna som vanligt. 

Biltrafik

 • Katarinavägen fortsätter att vara avstängd för genomfart av biltrafik.


Karta över trafikomläggningen. Klicka på kartan för att förstora den.

Munkbroleden

Ombyggnationen av gatan på Munkbron är i stort sett klar. Munkbron är sedan 24 juni åter öppen för dubbelriktad kollektivtrafik.
Biltrafik hänvisas till Skeppsbron och gång- och cykeltrafik påverkas inte av ombyggnationen på Munkbron.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad