Trafikförändringar

Bilden visar biltrafik vid ett rödljus. En person passerar övergångsstället.

Här kan du läsa mer om aktuella trafikförändringar i Slussenområdet.

Katarinavägen

En del av det södra körfältet på Katarinavägen är avstängt sedan början av oktober 2022. Det innebär att busstrafik passerar växelvis genom det norra körfältet.

Den södra busshållplatsen har flyttats cirka 50 meter upp på Katarinavägen. Övergången för cykeltrafik har också flyttats lite längre upp.

Trafikomläggningen genomfördes för att arbetet med den nya bussterminalen behöver utökat arbetsområde, och beräknas gälla ett år framåt.

Så påverkas trafiken

Kollektivtrafik

 • Det södra körfältet stängs av mot hörnet av Katarinavägen.
 • Bussar passerar växelvis genom det norra körfältet.
 • Busshållplatserna flyttas cirka 50 meter upp på Katarinavägen.

Cykeltrafik

 • Övergången för cykeltrafik flyttas lite längre upp på Katarinavägen.

Gångtrafik

 • Ska inte påverkas av trafikomläggningen.
 • Harald Lindbergs trappor, mellan Katarinavägen och Klevgränd, är öppna som vanligt. 

Biltrafik

 • Katarinavägen fortsätter att vara avstängd för genomfart av biltrafik.


Karta över trafikomläggningen. Klicka på kartan för att förstora den.

Munkbron

 • Biltrafik hänvisas till Skeppsbron.
 • Munkbron är öppen för dubbelriktad kollektivtrafik.
 • Sedan april 2023 är västra delen av Munkbrokajen öppen för gångtrafikanter.

Stadsgårdsleden

Tisdag den 6 juni kl 05:00 leds biltrafiken om på Stadsgårdsleden. Körfälten mellan Slussbron och tunnelbanebron flyttas då in i nya Stadsgårdstunneln.

Till en början kommer trafik i båda riktningar att ledas genom det södra tunnelröret. Under hösten 2023 öppnar det norra tunnelröret. Då delas trafiken i olika körriktningar upp på varsin sida om mittpelarna. 

Karta över körfältens nya placering. Klicka på kartan för att förstora.

Den fria höjden fortsätter att vara 3,4 meter. Skyltning kommer att vägleda trafiken. Slitsen i Slussbron kommer fortsätta att vara stängd och öppnar för biltrafik när hela tunneln är klar, 2026.

Trafikomläggningen görs för att frigöra yta till byggnation av bland annat det nya vattentorget och Mälarterrassen.

Så påverkas trafiken

Biltrafik

 • Biltrafik från öst leds in i tunneln via en ramp som går parallellt med den temporära bussterminalen.
 • Biltrafik från väst leds in i tunneln strax före tunnelbanebron.
 • Den fria höjden kommer att vara 3,4 meter.
 • Hastighetsbegränsningen är 30km/h

Gång- och cykel

 • Gång- och cykeltrafik påverkas inte av trafikförändringen.

Östra lågbron

Den östra lågbron är öppen för gång- och cykeltrafik. Det innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron.

Trafikförändringen innebär:

 • Gång- och cykeltrafikanter mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron väljer nu vägen via östra lågbron.

 • Gångtrafikanter tar sig mellan lågbron och gångbanan på Skeppsbron via en trappa intill norra brofästet. En alternativ väg finns via en tillgänglighetsanpassad passage närmare Tullhus 3.

 • Slitsen i Slussbron, som tidigare fungerat som anslutning mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron, stängs för cykeltrafik.
 • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

 • Cykeltrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.
 • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron.

Karta över cykelväg via östra lågbron. Klicka på kartan för att förstora bilden.

Karta över gångväg via östra lågbron. Klicka på kartan för att förstora bilden.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad