Visionsbild som visar vyn mot syd. Illustration: Arkitektstudio Witte
Visionsbild som visar vyn mot syd. Illustration: Arkitektstudio Witte
Projekt Genomfört

Smålägenheter vid Sirapsvägen

Hökarängen

Vid Hökarängens centrum har ett flerbostadshus byggts med 84 smålägenheter. Huset byggdes mellan centrum och tunnelbanespåret med entré mot Sirapsvägen.

Projektfakta

Ungdomsbostäder i Hökarängens Centrum

På bergsknallen mellan Hökarängens centrum och tunnelbanespåret har ett bostadshus med 84 smålägenheter byggts. Huset byggs på en plats som tidigare uppfattas om en baksida till Hökarängens centrum där den nya bebyggelse kan bidra till att öka känslan av trygghet. Det nya bostadshusets entré har placerats med ingång från Sirapsvägen och ett nytt entrétorg skapades för att hjälpa till att befolka och belysa platsen under alla tider på dygnet. Gång- och cykelstråket längs med matbutiken Matdax baksida blir bättre upplyst och omhändertaget. 

Tidplan

  • Granskning 9 november–12 december 2016.
  • Antogs 31 augusti 2017.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 19 juni 2018.
  • Byggstart skedde i oktober 2018.
  • Inflyttning skedde våren 2020.

Byggaktör

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB bygger. Det färdigställda huset kommer att ägas av HEBA Fastighets AB. Förmedling av lägenheterna kommer ske via Bostadsförmedlingen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Vy mot syd som visar entrén och byggnadens entrébalkonger.
Vy mot syd som visar entrén och byggnadens entrébalkonger. Illustration: Arkitektstudion Witte
Vy mot norr visar hur byggnaden ser ut på natten. Illustration: Arkitektstudio Witte
Vy mot norr visar hur byggnaden ser ut på natten. Illustration: Arkitektstudio Witte
Vy från David Helldéns torg med centrumpunkthuset och mataffären i förgrunden och den nya byggnaden som står bakom. Illustration: Arkitektstudio Witte
Vy från David Helldéns torg med centrumpunkthuset och mataffären i förgrunden och den nya byggnaden som står bakom. Illustration: Arkitektstudio Witte

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad