• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förbättringar runt Södermalmsskolan

Södermalm

Det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken. Därför satsar vi extra mycket på att skapa säkrare och tryggare miljöer runt skolorna. Nu utför vi förbättringar i området runt Södermalmsskolan.

För att förbättra trafikmiljön och säkerheten för skolelever på Södermalmsskolan och för boende i området gör vi följande åtgärder:

  • Vi bygger ett nytt övergångsställe på Wollmar Yxkullsgatan.
  • Vi bygger en upphöjd genomgående gångbana på Timmermansgatan över Wollmar Yxkullsgatan.
  • Vi breddar gångbanan på Timmermansgatan och bygger nya cykelparkeringar.
  • Vi breddar gångbanan och bygger cykelparkeringar på Wollmar Yxkullsgatan.
  • Vi bygger även ett nytt övergångställe på Wollmar Yxkullsgatan i höjd med Jacob Mommas gata.

Bilder

Södermalmsskolan och kringliggande gator. Karta.

Påverkan i närområdet

Under tiden arbetet pågår påverkas framkomligheten på främst Timmermansgatan och Wollmar Yxkullsgatan. Wollmar Yxkullsgatan kommer att vara stängd en tid under arbetet mellan Timmermansgatan och Torkel Knutssonsgatan.

Tidsplan

Arbetet beräknas pågå under juni, juli och augusti.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Mer information om hur vi arbetar för säkra och trygga skolvägar hittar du på stadens webbplats.

Om du har frågor om våra arbeten vid Södermalmsskolan kan du kontakta vår byggledare Gustav Fogelberg (Infrakonsult) på 073-515 80 12.

Du kan också använda vår app Tyck till för att ställa frågor och lämna synpunkter:

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad