Skolbyggnad med ljus fasad vid en gata och omgiven av andra byggnader. Träd på rad vid husfasaden, människor i rörelse. Illustration
Vy från Östgötagatan från söder, fotomontage: Arkitema/Nor3D
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utbyggnad av Tullgårdsskolan

Södermalm

Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras. Projektsidan kommer att avpubliceras 7 november 2024.

I planen ingick en utbyggnad av Tullgårdsskolan inom befintlig skolfastighet, Tullstugan 4, som skulle inneburit en utökning till en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 9.

Norr om Tullgårdsgatan föreslogs en tillbyggnad av skolan i högst fyra våningar. Fasaden längs Östgötagatan skulle delats upp i tre volymer som trappar sig i höjd längs gatan. Mellan befintlig skola och den tillbyggda skolan planerades en ny inglasad bro över Tullgårdsgatan som skulle ersatt nuvarande öppen broförbindelse.

Utbyggnaden skulle utökat Tullgårdsskolan från en F–6-skola med cirka 360 elever till en F–9-skola med cirka 900 elever. Den nya byggnaden föreslogs användas för mellan- och högstadium och den befintliga byggnaden av lågstadieklasserna.

Skolgård och nytt gångstråk

Skolgård för tillbyggnaden planerades mellan den nya skolbyggnaden och Tullgårdsparken. En liten gräsyta inom Tullgårdsparken skulle tagits i anspråk för skolgård. Norra skolgården planerades för äldre skolbarn (årskurs 4–9) och föreslogs utformas med en konstgräsplan, lekytor, samlingsplatser och sittgradänger.

Mot Östgötagatan planerades en entréplats framför huvudentrén där nivåskillnaderna skulle tagits upp med trappor och gradänger. I planområdets norra gräns planerades en ny gångväg mellan Östgötagatan och Tullgårdsparken som ersättning för befintligt gångstråk som skulle påverkats av tillbyggnaden.

Tidsplan

  • Planen avskrivs efter beslut i stadsbyggnadsnämnden den 24 april 2024.
  • Antagande januari 2023.
  • Granskning oktober–november 2022.
  • Samråd 22 februari–4 april 2022.
  • Start-PM september 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

SISAB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stina Bäckström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 256

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad