Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Förbättringar runt Södermalmsskolan

Södermalm

Det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken. Därför satsar vi extra mycket på att skapa säkrare och tryggare miljöer runt skolorna. Nu utför vi förbättringar i området runt Södermalmsskolan.

Projektfakta

För att förbättra trafikmiljön och säkerheten för skolelever på Södermalmsskolan och för boende i området gör vi följande åtgärder:

  • Vi bygger ett nytt övergångsställe på Wollmar Yxkullsgatan.
  • Vi bygger en upphöjd genomgående gångbana på Timmermansgatan över Wollmar Yxkullsgatan.
  • Vi breddar gångbanan på Timmermansgatan och bygger nya cykelparkeringar.
  • Vi breddar gångbanan och bygger cykelparkeringar på Wollmar Yxkullsgatan.
  • Vi bygger även ett nytt övergångställe på Wollmar Yxkullsgatan i höjd med Jacob Mommas gata.

Tidsplan

Arbetet beräknas pågå under juni, juli och augusti.

Påverkan i närområdet

Under tiden arbetet pågår påverkas framkomligheten på främst Timmermansgatan och Wollmar Yxkullsgatan. Wollmar Yxkullsgatan kommer att vara stängd en tid under arbetet mellan Timmermansgatan och Torkel Knutssonsgatan.

Vill du veta mer?

Mer information om hur vi arbetar för säkra och trygga skolvägar hittar du på stadens webbplats.
Säkra och trygga skolvägar

Om du har frågor om våra arbeten vid Södermalmsskolan kan du kontakta vår byggledare Gustav Fogelberg (Infrakonsult) på 073-515 80 12.

Du kan också använda vår app Tyck till för att ställa frågor och lämna synpunkter:

Tyck till med mobilen

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Andra trafikprojekt

Uppdaterad