Projekt Genomfört

Södra Danviksbron repareras

Södermalm-Henriksdal

Söndagen den 13 september 2020 påbörjades ett reparationsarbete av den södra delen av Danviksbron. Arbetet pågick nattetid under sex veckor och innebar en begränsad framkomlighet för motorfordon och sjöfart. Bron var helt avstängd för biltrafik under natten den 11 oktober 2020.

Projektfakta

Vid en garantibesiktning av den södra delen av Danviksbron upptäcktes sprickor i svetsningen som fäster broklaffen i bron. Sprickorna var inte farliga men riskerade att förvärras om de inte lagades. Därför utförde Stockholms stad ett reparationsarbete av bron mellan den 13 september 2020 och 25 oktober 2020.

Så påverkades trafiken

Gående och cyklister kunde använda bron utan begränsad framkomlighet under hela perioden för arbetet.

Motorfordon leddes om till den norra delen av bron varje dag mellan 19.00 och 05.00 när reparationsarbetet pågick. 

Sjötrafik som kräver broöppning kunde inte kunna passera under följande tider:

 • Mellan den 13/9 klockan 21.00 och den 18/9 klockan 10.00
 • Mellan den 20/9 klockan 21.00 och den 25/9 klockan 10.00
 • Mellan den 27/9 klockan 21.00 och den 2/10 klockan 10.00
 • Mellan den 4/10 klockan 21.00 och den 9/10 klockan 10.00
 • Mellan den 10/11 klockan 21.00 och den 16/10 klockan 10.00
 • Mellan den 18/10 klockan 21.00 och den 23/10 klockan 10.00

Angränsade avstängningar för sjötrafik

Under arbetsperioden kunde heller inte sjötrafik som kräver broöppning passera under Skansbron under följande tider:

 • Mellan den 6/10 klockan 07.00 och den 8/10 klockan 07.00
 • Mellan den 13/10 klockan 07.00 till 15/10 klockan 07.00
 • Mellan den 20/10 klockan 07.00 till 22/10 klockan 07.00

Beslut om partiell avlysning av farled 915, delen under Skansbron, Stockholms kommun

Avstängning natten söndagen den 11 oktober

Under reparationen av den södra delen av Danviksbron hittades ett fel som krävde ett mer omfattande reparationsarbete. Danviksbron stängdes därför av mellan söndagen den 11 oktober från klockan 20.00 till måndagen den 12 oktober klockan 05.00. 

Detta innebar att:

 • Bron stängdes av helt för biltrafik
 • Båttrafik som kräver öppning av bron kunde inte passera
 • Blåljustrafik och bussar kunde köra över bron med flaggvakter i bussfilen
 • Gående och cyklister kommer kördes över bron med extrainsatt buss

Den extrainsatta buss som körde gående och cyklister kördes mellan de två närmaste busshållplatserna vid bron. Det gick alltså att ta sig över bron via ordinarie stadsbussar som körde med flaggvakt i bussfilen.

Tidplan

Arbetet pågick mellan den 13 september 2020 och 25 oktober 2020.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad