Projekt Planerat

Södra Danviksbron repareras

Södermalm-Henriksdal

Söndagen den 13 september påbörjas ett reparationsarbete av den södra delen av Danviksbron. Arbetet pågår nattetid under sex veckor och innebär en begränsad framkomlighet för motorfordon och sjöfart. Bron är helt avstängd för biltrafik under natten den 11 oktober.

Projektfakta

Vid en garantibesiktning av den södra delen av Danviksbron upptäcktes sprickor i svetsningen som fäster broklaffen i bron. Sprickorna är inte farliga men kan förvärras om de inte lagas. Därför kommer Stockholms stad genomföra ett reparationsarbete av bron mellan den 13 september och 25 oktober.

Så påverkas trafiken

Gående och cyklister kommer kunna använda bron utan begränsad framkomlighet under hela perioden för arbetet.

Motorfordon kommer ledas om till den norra delen av bron varje dag mellan 19.00 och 05.00 när reparationsarbetet pågår. 

Sjötrafik som kräver broöppning kommer inte kunna passera under följande tider:

 • Mellan den 13/9 klockan 21.00 och den 18/9 klockan 10.00
 • Mellan den 20/9 klockan 21.00 och den 25/9 klockan 10.00
 • Mellan den 27/9 klockan 21.00 och den 2/10 klockan 10.00
 • Mellan den 4/10 klockan 21.00 och den 9/10 klockan 10.00
 • Mellan den 10/11 klockan 21.00 och den 16/10 klockan 10.00
 • Mellan den 18/10 klockan 21.00 och den 23/10 klockan 10.00

Angränsade avstängningar för sjötrafik

Under arbetsperioden kommer även sjötrafik som kräver broöppning inte kunna passera under Skansbron under följande tider:

 • Mellan den 6/10 klockan 07.00 och den 8/10 klockan 07.00
 • Mellan den 13/10 klockan 07.00 till 15/10 klockan 07.00
 • Mellan den 20/10 klockan 07.00 till 22/10 klockan 07.00

Beslut om partiell avlysning av farled 915, delen under Skansbron, Stockholms kommun

Avstängning natten söndagen den 11 oktober

Under reparationen av den södra delen av Danviksbron hittades ett fel som kräver ett mer omfattande reparationsarbete. Danviksbron stängs därför av mellan söndagen den 11 oktober från klockan 20.00 till måndagen den 12 oktober klockan 05.00. 

Det innebär att:

 • Bron stängs av helt för biltrafik
 • Båttrafik som kräver öppning av bron kommer inte att kunna passera
 • Blåljustrafik och bussar kommer köra med flaggvakter i bussfilen
 • Gående och cyklister kommer köras över bron med extrainsatt buss

Den extrainsatta buss som kör gående och cyklister körs mellan de två närmaste busshållplatserna vid bron. Det kommer också gå att ta sig över bron via ordinarie stadsbussar som kommer köra med flaggvakt i bussfilen.

Tidplan

Arbetet planeras pågå mellan den 13 september och 25 oktober. Stockholms stad ber om ditt överseende under arbetsperioden.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad