Projekt Planerat

Södra Rinkebygången ska bli vackrare, tryggare och mer klimatanpassad

Södra Rinkebygången är en central och viktig gata i Rinkeby centrum och kommer nu att restaureras ur en trygghetsskapande utgångspunkt.

Projektfakta

Engagerade medborgare visar vägen

Under 2022 fick boende i Rinkeby svara på en enkät om miljö, trygghet och beteende vid Rinkeby torg. Det som framkom från svaren visade på problem med nedskräpning och otrygghet. Nu ska förbättringsåtgärder genomföras för att göra Södra Rinkebygången vackrare, tryggare och mer klimatanpassad.

En klimatsmart gångväg med fler träd

För att öka trivseln på platsen planteras nya träd och anläggs nya växtbäddar med biokol vid Södra Rinkebygången. Tack vare detta förbättras dagvattenhanteringen och så skapar det skuggiga miljöer som vid värmetoppar kommer uppskattas och skapa klimatnytta.

Att plantera nya träd och växtbäddar bidrar till en mer välmående miljö i området. Nya växtbäddar ger ökad livslängd för gatuträden och investeringen blir långsiktig för både invånare och miljö. Med nya växtbäddar och markgaller under träden blir markbeläggningen stabilare och håller längre. Det blir mindre risk för sättningar, rotskador, spruckna plattor och så vidare.

Insatser för en tryggare upplevelse

Staden kommer även genomföras trygghetsskapande åtgärder genom att rusta upp Södra Rinkebygången och förbättra och förfina miljön.

  • Fordonshinder mellan parkeringsytor och gångytor
  • Justerad markbeläggning för förbättrad tillgänglighet
  • Tydligare skyltning för orientering i området
  • Uppdatering av existerande sittmöbler samt installation av fler variationer av sittmöbler
  • Fler papperskorgar för minskad nedskräpning
  • Belysningsåtgärder

Tidsplan

Projektet startar sommaren 2023 och beräknas vara färdigt under senhösten 2023.

Trafikkontoret

08-508 27 200

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad