Illustration: Funkia
Projekt Planerat

Solrosparken rustas upp

Projektfakta

Solrosparken är en mindre kvarterspark som ligger öster om korsningen mellan Nytorgsgatan och Högbergsgatan på nordöstra Södermalm. Solrosparken beskrivs bäst som bestående av två delar: den lilla parken i väster och den tidigare gatudelen med utsiktsplats i öster. Trots sitt centrala läge på Södermalm är parken en dold pärla med vacker utsikt och blommande körsbärsträd. För att parken även i framtiden ska kunna vara en plats för rekreation samt ha ett rikt trädbestånd så behöver den rustas upp och förnyas.

Förslag till upprustning

För att öka parkens trivsel har förvaltningen under 2020 arbetat med att ta fram ett program för förslag till upprustning av parken. I samband med framtagandet av programmet genomfördes en medborgardialog där allmänheten fick möjlighet att tycka till om parken. Program för upprustning av Solrosparken antogs av Södermalms stadsdelsnämnd i november 2020.

Upprustningen i korthet:

  • Fler sittplatser och bord
  • Nya planteringar och vårlök
  • Nya markbeläggningar
  • Belysning av träd samt belysning av gången mellan parken och Mäster Mikaels gata
  • Trädförnyelse för att säkra trädbeståndet för kommande generationer

Programförslag Solrosparken (pdf, 12,4 MB, nytt fönster)

 

Tidplan

Planerad byggstart är i slutet på augusti 2021 och arbetet beräknas vara färdigt under våren/sommaren 2022. Under byggperioden kommer parken att vara avstängd för allmänheten. 

  • 2020: medborgardialog, trädinventering och framtagande av program
  • Vår 2021: framtagande av ritningar och andra tekniska handlingar
  • Höst 2021: byggstart

Dokumentunderlag för upprustning av Solrosparken

Bilaga - Sammanställning av allmänhetens synpunkter inför kommande upprustning (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Solrosparken antikvarisk förundersökning (pdf, 8MB, nytt fönster)

Trädinventering Solrosparken 2020-03-25 (pdf, 3,3 MB, nytt fönster)

Ansvarig

Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad