Solrosparken, fotograf Mattias Ek
Solrosparken, fotograf Mattias Ek
Projekt Planerat

Solrosparken ska rustas upp för ökad trivsel och trygghet

Projektfakta

Solrosparken är en mindre kvarterspark som ligger öster om korsningen mellan Nytorgsgatan och Högbergsgatan på nordöstra Södermalm. Solrosparken beskrivs bäst som bestående av två delar: den lilla parken i väster och den tidigare gatudelen med utsiktsplats i öster. Trots sitt centrala läge på Södermalm är parken en dold pärla med vacker utsikt och blommande körsbärsträd.

Förslag till upprustning

För att öka parkens trivsel har förvaltningen under våren och sommaren 2020 arbetat med att ta fram ett program för förslag till upprustning av parken. Nu pågår projektering då handlingar att bygga efter tas fram

Programförslag Solrosparken (pdf, 12,4 MB, nytt fönster)

 

Tidplan

Under vintern och en bit in på våren 2021 genomförs projektering. Senare under 2021 genomförs upprustningen av parken.

Dokumentunderlag för upprustning av Solrosparken

Bilaga - Sammanställning av allmänhetens synpunkter inför kommande upprustning (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Solrosparken antikvarisk förundersökning (pdf, 8MB, nytt fönster)

Trädinventering Solrosparken 2020-03-25 (pdf, 3,3 MB, nytt fönster)

Ansvarig

Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

För att öka parkens trivsel har förvaltningen under våren och sommaren 2020 arbetat med att ta fram ett program för förslag till upprustning av parken. Nu pågår projektering då handlingar att bygga efter tas fram

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad