dcsimg
Ritning av hur parken kommer att se ut efter upprustningen.
Projekt Planerat

Spontanidrottsplats i Trissan

Bredäng

Skärholmens stadsdelsnämnd tog år 2017 beslut om att anlägga en mindre spontanidrottsplats på Trissans park. Beslutet togs i samband med att medborgarförslag kommit in till förvaltningen om att upprusta Bredängs bollplan och området intill det.

Projektfakta

En ny spontanidrottsplats på Trissan

I samband med att medborgarförslag kommit in till förvaltningen om att upprusta Bredängs bollplan och området intill det, tog Skärholmens stadsdelsnämnd år 2017 beslut om att anlägga en mindre spontanidrottsplats på Trissans park.

Tanken med den nya spontaindrottsplatsen är att den ska ses som ett tillskott till befintliga aktivitetsytor som den upprustade nya bollplanen, den mindre bollplanen, basketbollplanen och plaskdammen.

Syftet med de nya funktionerna är att skapa en helhet, en flexibel plats med olika aktiviteter som lockar och tillåter olika grupper av människor att ta plats i olika rum på Trissan. Det nya tillskottet av funktioner är tänkta att främja en mer jämställd plats för en ökad mångfald av besökare.

Vad kommer att finnas på den nya spontanidrottsplatsen?

Fokusgruppens olika önskemål har tillgodosetts på följande sätt:

 • Aktivitet som bjuder in till fler användare: nuvarande gungor ersätts med en kompisgunga/slänggunga.
 • En enkel aktivitet: studsmattor är en enkel aktivitet som uppskattas av besökare i alla åldrar. Genom att ha den typen av funktioner kan flera hitta något att göra i parken. Två studsmattor kommer att installeras.
 • En spontanidrottsaktivitet som kräver lite mer ansträngning. Fokusgruppen önskade olika typer av klättringsredskap och förslaget som presenteras innehåller en klätterhängmatta.
 • En dansbana med högtalare: En central yta omgärdad av en sittgradäng med infällda högtalare har tagits fram i förslaget, både för dans och andra aktiviteter.
 • En trygg plats med långbord, sittplatser och grill. Fokusgruppen önskade fler sittmöjligheter, något som saknas i Trissan. Genom fler sittplatser och långbord kan hela familjer eller kompisgrupper samlas på platsen.

Upprustning av befintlig utrustning

Förutom dessa nya satsningar i parken kommer även nuvarande basketbollplan och ett pingisbord. Linbanan rivs på grund av dess dåliga skick. Ny belysning och nya träd kommer även att tillföras. Gungställningen flyttas till lekplatsen intill.

Planerades i dialog med fokusgrupper

Spontanidrottsplatsen har planerats i samråd med fokusgrupper som aktivt bidragit till platsens gestaltning och nya funktioner. Fokusgrupperna fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en spontanidrottsplats som riktar sig till alla men med särskilt fokus på att få fler tjejer att vilja använda platsen.

Under 2018 genomfördes 4 workshops med en tjejfokusgrupp i åldrarna 14–15 år från Bredäng. De fick arbeta tillsammans med landskapsarkitekter för att ta fram ett förslag på en spontanidrottplats på Trissan.

Fokusgruppens önskemål var att skapa en trygg och rolig plats för alla Bredängsbor. Detta ville fokusgrupperna göra på platsen:

 • Klättra
 • Gunga
 • Hoppa
 • Hänga
 • Dansa

Tidplan

 • November 2017–mars 2018: Dialog med fokusgrupper.
 • April 2018–mars 2019: Landskapsarkitekter tar fram förslag.
 • April 2019: Bygghandlingar klara.
 • Oktober 2019: Arbetet i parken börjar.
 • Maj 2020: Spontanidrottsplatsen beräknas vara färdigställd.

Inblandade aktörer

Projektet genomförs av Skärholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med föreningen Ung Arenas tjejgrupp och landskapsarkitekter från Nivå Landskapsarkitektur.

Bite AB Mark och Anläggning genomför arbetet med anläggningen.

 

Kontakt

Irma Ortega Cruz

Projekt- och dialogsamordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadsutveckling och medborgarservice

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad