Projekt Pågående

Spontanidrottsplats i Trissan

Bredäng

Nu öppnar Trissans hjärta – den nya spontanidrottsplatsen med nya aktivitetsytor för alla! Den 6 juni blir det digital invigning.

Projektfakta

En ny spontanidrottsplats på Trissan

Äntligen är den klar! Den nya spontanidrottsplatsen vid Trissan är ett tillskott till befintliga aktivitetsytor som idag finns i Bredäng. Följ oss på:

Här kan du:

 • spela upp musik från din mobil och dansa i den nya dansbanan
 • gunga med alla dina vänner i jättegungan
 • köra pingisturnering
 • ha hopptävling på studsmattorna
 • klättra i klätternätet/hängmattan
 • grilla tillsammans med vänner och familj
 • köra en basketmatch.

Digital invigning 6 juni

Inför den digitala invigningen 6 juni kan du följa våra utmaningar och challenges #trissanshjärta på sociala medier

Trissans hjärta planerades i dialog med tjejer

Spontanidrottsplatsen har planerats i samråd med en fokusgrupp med tjejer som aktivt bidragit till platsens gestaltning och nya funktioner.

Syftet med den nya platsen är att få fler att vilja vara ute och röra på sig i Trissan. De nya tillägget av funktioner är tänkta att främja en mer jämställd offentlig miljö.

Under 2018 genomfördes 4 workshops med en tjejfokusgrupp i åldrarna 14–15 år från Bredäng. De fick arbeta tillsammans med landskapsarkitekter för att ta fram ett förslag på en spontanidrottplats på Trissan.Fokusgruppens önskemål var att skapa en trygg och rolig plats för alla Bredängsbor.

Detta ville fokusgruppen göra på platsen:

 • klättra
 • gunga
 • hoppa
 • hänga
 • dansa.

Upprustning av befintlig utrustning

Förutom dessa nya satsningar i parken kommer även nuvarande basketbollplan och ett pingisbord. Linbanan rivs på grund av dess dåliga skick. Ny belysning och nya träd kommer även att tillföras. Gungställningen flyttas till lekplatsen intill.

Tidplan

 • November 2017–mars 2018: Dialog med fokusgrupper.
 • April 2018–mars 2019: Landskapsarkitekter tar fram förslag.
 • April 2019: Bygghandlingar klara.
 • Oktober 2019: Arbetet i parken börjar.
 • Maj 2020: Spontanidrottsplatsen beräknas vara färdigställd.

Bakgrund

I samband med att medborgarförslag kom in till förvaltningen om att upprusta Bredängs bollplan och området intill det, tog Skärholmens stadsdelsnämnd år 2017 beslut om att anlägga en mindre spontanidrottsplats på Trissans park.

Tanken med denna nya spontanidrottsplats är att den ska ses som ett tillskott till befintliga aktivitetsytor som den upprustade nya bollplanen, den mindre bollplanen, basketbollplanen och plaskdammen.

Inblandade aktörer

Projektet genomförs av Skärholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med föreningen Ung Arenas tjejgrupp, Vilde Ödman och landskapsarkitekter från Nivå Landskapsarkitektur.

 

Ritning av hur parken kommer att se ut efter upprustningen.

Kontakt

Irma Ortega Cruz

Projekt- och dialogsamordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadsutveckling och medborgarservice

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad