dcsimg
Äng fylld med ängsblommor
Projekt Genomfört

Sportfältet får ny lekmiljö

Gärdet

I dialog med dess besökare har en ny lekplats växt fram. I november 2018 invigdes lekplatsen, som genom en namntävling numera heter Lekplatsen Plockepinn. Hjärtligt välkomna!

Projektfakta

Syftet med projektet är att möta områdets behov av lekmiljöer samt att synliggöra och tillgängliggöra Nationalstadsparken för barn.

Tillfällig lekmiljö och medborgardialog

Medborgarförslag kom in till stadsdelsnämnden med önskemål om en lekplats i området och genomförd lekplatsinventering visar också att det finns behov av lek i området. Under 2015 skapades en tillfällig lekmiljö där barn och unga fick vara med och planera platsens framtida permanenta utformning. Stadsdelsförvaltningen har arrangerat flera lek- och dialogtillfällen för barn och unga i olika åldrar. Förutom att lämna idéer och synpunkter har besökarna kunnat plantera i odlingslådor, så fröer, bygga insektshotell och måla egna fågelholkar. Ett flertal av fågelholkarna finns nu monterade på platsen. I november 2016 hölls ett parksamråd och på stadsdelsnämndens möte i februari 2017 godkändes ett program för ny lekmiljö.

Ny permanent lekmiljö

Med utgångspunkt i projektplan, medborgarförslag, genomförda dialoger med allmänheten, synpunkter från länsstyrelsen, idrottsförvaltningen och trafikkontoret, analys av platsen idag och föreliggande behov har ett program för lekplatsen tagits fram. Lekplatsens ska vara motoriskt stimulerande och lekutrustningen är utformad med naturliga material med fokus på ekologi och naturpedagogik. Den ska kunna användas av små barn men även vara utmanande för större barn. Viktiga utgångspunkter är också att skapa tydligt utformad och välkomnande entré till Nationalstadsparken.

Tidplan

Planering och projektering under 2017. Byggstart våren 2018 med färdigställande hösten 2018. Den nya lekplatsen invigdes 9 november 2018.

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning har ansvarat för projektet i samarbete med länsstyrelsen samt trafikkontoret, idrottsförvaltningen och Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Galleri

Äng fylld med ängsblommor
Äng
Människor står samlade vid några picknickbord på fältet
Barn planterar i odlingslådor på fältet
Odling i odlingslådor

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad